Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 juli 2020

Huwelijksdwang en achterlating onzichtbaar probleem

Jaarlijks worden naar schatting 8 Arnhemse kinderen door hun ouders achtergelaten in het buitenland of uitgehuwelijkt. Harde cijfers ontbreken echter. “Onacceptabel”, stelt D66 raadslid Sabine Andeweg, “ken het probleem, ken de signalen, voorkom veel ellende.”

Met de start van de zomervakantie start voor 170 tot 800 kinderen een leven waar ze niet voor kiezen. Zij worden slachtoffer van huwelijksdwang of achterlating. Naar verhouding zouden daar 8 Arnhemse kinderen tussen zitten die in september niet terugkeren naar hun klasgenoten en een onzekere en onwenselijke toekomst tegemoet gaan.

Geen cijfers geen aandacht

Het onderwerp blijkt vrijwel niet te leven bij Arnhemse scholen. Hoewel zij zelf aangeven er incidenteel mee te maken te hebben zijn er geen cijfers over de stad. Meer aandacht voor het onderwerp helpt mensen in de omgeving van die kinderen, waaronder scholen en verenigingen, eerder problemen te signaleren. Deze opmerkzaamheid maakt het mogelijk ellende te voorkomen, in plaats van achteraf te moeten constateren dat er een kind kwijt is.

Registreren en signaleren

Om de omvang van het probleem in beeld te krijgen vragen de Arnhemse SP, D66, ChristenUnie en PvdA een meldplicht voor scholen wanneer jongens en meisjes niet terugkomen van vakantie. Daarnaast moet de gemeente met jongerenwerkers een plan van aanpak te maken hoe vroegtijdig signalen opgepikt kunnen worden en ingespeeld kan worden op de mogelijke signalen. De Arnhemse raad stemde op 8 juli unaniem in met de motie.

Documenten