Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

D66 breekt lans voor Arnhemse intersekse personen

Arnhem gaat zich actief inzetten voor het vergroten van de zichtbaarheid en emancipatie van intersekse personen. Dat zegde wethouder Louwers toe op vragen van D66 raadslid Susan van Ommen. De gemeente zal dat bevestigen met het ondertekenen van de Nederlandse Intersekseverklaring.

Arnhem is een regenbooggemeente. Dat betekent dat Arnhem zich inzet voor de LHBTI-gemeenschap. Dat doen we onder andere door het vieren van International Coming Out Day, we hebben genderneutrale toiletten en is er een prachtige regenboogoversteekplaats bij het voormalige Rembrandt theater. Daarnaast is er bescherming van transgenders op de werkvloer, registratie van-, en voorlichting over homogeweld. Maar het kan altijd beter vonden D66 en GroenLinks.

Intersekse personen

De groep uit de LHBTI-gemeenschap die het minst bekend is en ook minder aandacht krijgt, is de groep intersekse personen. Intersekse verwijst naar mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw.

De norm voor een man is XY-chromosomen, penis, testes en testosteron. Bij een vrouw gaat men uit van XX-chromosomen, vagina, eierstokken, baarmoeder en oestrogeen. Toch worden er meisjes geboren met XY-chromosomen en jongens met XX-chromosomen. Of jongetjes met vrouwelijke geslachtskenmerken en meisjes met mannelijke geslachtskenmerken.

Intersekseverklaring

Met het ondertekenen van de Nederlandse Intersekseverklaring van de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit belooft de gemeente zich in te zetten voor meer zichtbaarheid van seksediversiteit. Dit gebeurt onder andere door zelf inclusief te communiceren, de verspreiding van informatie, en inclusief onderzoek. Daarnaast gaat de gemeente opleidings- en bewustmakingsprogramma’s ontwikkelen die breed ingezet kunnen worden. Belangenorganisaties en individuele intersekse personen worden betrokken bij het maken van beleid, en initiatieven die intersekse-emancipatie bevorderen actief ondersteunen. “Elke groep uit de LHBTI-gemeenschap gelijkwaardige aandacht en ondersteuning”, verklaart Van Ommen. “Voor D66 is elke kleur uit de regenboog even mooi!”