Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 juli 2020

Aangescherpte plannen voor woningbouw vastgesteld

Op 8 juli stelde de raad na een behandeling van vijf maanden het Plan van aanpak Woningbouwontwikkeling vast. Samen met andere partijen heeft D66 veel accenten aan het plan van het college van B&W toegevoegd en bestaande punten aangescherpt. Raadslid Mattijs Loor: “Over dit plan is lang gesproken. Het is de hoogste tijd dat er nu concrete bouwplannen van de grond komen. Het college moet tempo maken in de uitvoering van het woonbeleid.”

Samenwerking tussen marktpartijen en woningcorporaties

De ambities van coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA om de sociale huursector en marktpartijen samen te laten werken aan een evenwichtig woningaanbod, zijn met een amendement aangescherpt. Op basis hiervan moet een stadsakkoord worden gesloten, waarin de partijen afspraken maken over concrete bouwopgaven.

D66: sociale huurwoningen niet allemaal in dezelfde wijk

Mede naar aanleiding van inspraak vanuit de stad, nam D66 het initiatief om géén sociale huurwoningen toe te voegen in die wijken waar al meer dan 60% van de woningen in die sector valt. Helaas verwierp de raad een wijzigingsvoorstel met die strekking van D66 en PvdA. Raadslid Mattijs Loor: “Wij kiezen voor diverse wijken. Bij nieuwe plannen voor Malburgen Oost-Zuid, Presikhaaf West en de Geitenkamp blijven wij pleiten voor het toevoegen van een ander woningaanbod.”

Woonbeleid voor alle Arnhemmers

Er werd nog een veelheid aan andere voorstellen vanuit de raad aangenomen. Zo steunde D66 onder andere een onderzoek naar zelfbewoningsplicht in wijken waar teveel betaalbare koopwoningen worden opgekocht voor verhuur. Ook moet het college voortaan bij de uitvoering van het woonbeleid meer aandacht besteden aan koopwoningen. Tot nu stond vooral de sociale huursector hoog op de agenda. Raadslid Mattijs Loor: “Alle Arnhemmers hebben behoefte aan een passende woning. Ook buiten de sociale doelgroep wordt dat steeds moeilijker. Het college moet zich inzetten voor voldoende woningen voor alle Arnhemmers.” Een voorstel om initiatieven van inwoners voor bijzondere woonvormen, zoals een ‘knarrenhof’ of collectief particulier opdrachtgeverschap, te ondersteunen werd ook aangenomen.

Ook voor studenten

Op de valreep wist D66 ook nog een wijzigingsvoorstel voor meer ambitie voor studentenhuisvesting aangenomen te krijgen. In landelijke cijfers die kort voor de besluitvorming bekend werden, staan géén Arnhemse plannen voor studentenhuisvesting. Dit terwijl het college eerder aangaf die ambitie wel te hebben. Er zijn echter geen getallen bekend of plannen in de maak. De komende periode moet het college, na het wijzigingsvoorstel van D66, samen met studentenhuisvester SSH&, marktpartijen, onderwijsinstellingen en studenten concrete ambities voor studentenhuisvesting uitwerken.

Thema

Wonen in de stad van de toekomst

Arnhem is een aantrekkelijke groene stad, gelegen tussen het rivierengebied en de Veluwe, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. De vooroorlogse wijken zijn zeer in trek, dicht bij het centrum en de parken gelegen. Hierdoor heeft Arnhem een hoge notering als aantrekkelijke woonstad.

Lees meer