Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Opstaan tegen racisme – ook in Arnhem

Vertrouwen begint bij transparantie: hoe staat het met de aanpak van etnisch profileren en vooringenomenheid bij de Arnhemse politie? Al jaren een aandachtspunt, en in het licht van de huidige ontwikkelingen is duidelijkheid gewenst. D66-raadslid Susan van Ommen stelt vragen.

De afgelopen weken is er in ons land opnieuw volop aandacht voor racisme. Mensen demonstreren en geven een duidelijk signaal af: genoeg is genoeg, het moet anders. Aanleiding voor de recente protesten is het politiegeweld in Amerika. Ook in Nederland doet de politie aan etnisch profileren, zo bleek onder andere uit de documentaire ‘Verdacht’ uit 2018. Arnhem wil een inclusieve stad zijn. Hierin is geen plek voor etnisch profileren.

D66 vindt racisme en discriminatie onacceptabel. Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Al eerder vroeg D66 daarom samen met de PvdA om in Arnhem mee te doen met een pilot met stopformulieren om etnisch profileren door de politie tegen te gaan. Gisteren heeft D66 landelijk een actieplan tegen racisme gelanceerd, waarin onder meer wordt opgeroepen om de omstreden ‘nekklem’ te verbieden.

In de Arnhemse Kadernota Veiligheid is de bestrijding van discriminatie terecht opgenomen als een van de speerpunten. De meldings- en aangiftebereidheid bij burgers moet worden vergroot. Het is belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in de politie. D66 wil daarom graag weten of politiegeweld en vooringenomenheid in Arnhem een probleem is, en zo ja, in welke omvang. Hierover zijn vandaag schriftelijke vragen ingediend.