Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juni 2020

Interim-bestuur voor D66 Arnhem

Vanwege het (geplande) vertrek van zes van de zeven zittende bestuursleden kiest D66 Arnhem voor een interim-bestuur[1]. Dit interim-bestuur gaat zich bezighouden met de verkiezingen van een nieuw bestuur en de voorbereidingen van de werkzaamheden rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het bestuur heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een afdeling waar op democratische, kritische en constructieve wijze met optimisme, gelijkwaardigheid en vertrouwen samengewerkt wordt aan de sociaal liberale politiek. Het betrekken van de leden, transparantie en het vertolken van een helder D66 geluid in Arnhem zijn daarbij altijd belangrijk geweest. Het bleek de afgelopen periode ingewikkeld om dit alles te realiseren omdat de meningen hierover uiteenliepen.

De Arnhemse D66 afdeling mag zich gelukkig prijzen met een aantal bestuurlijke zwaargewichten die de taak als interim-bestuurslid op zich wil nemen. De volgende personen zullen in het interim-bestuur plaatsnemen[2]:

· Marian Louppen, onder andere voormalig gedeputeerde, als interim voorzitter;
· Roelant Rollingswier, voormalig gemeenteraadslid Utrecht en voormalige vice-voorzitter gemeenteraad Utrecht, als interim penningmeester;
· Fleur van der Schalk, voormalig fractievoorzitter Provinciale Staten, als interim politiek secretaris.

Daarnaast zal Jack van Amerongen, op de jongste ledenvergadering verkozen als bestuurslid en momenteel algemeen bestuurslid, aantreden als interim algemeen secretaris. Hiermee zijn alle benodigde rollen voor het starten van het proces rondom de gemeenteraadsverkiezingen vervuld en is er sprake van continuïteit binnen de afdeling.[3] Het interim-bestuur is voorzien tot eind 2020, waarna een nieuw gekozen bestuur de bestuurstaken op zich neemt.

Wij kijken met trots en plezier terug op de afgelopen periode en hebben genoten van het constructieve samenspel in ons bestuur. We hebben gezien dat bij constructieve samenwerking tussen de leden van D66 in Arnhem veel mooie dingen kunnen ontstaan. Tot slot wensen wij het interim-bestuur veel scherpte en wellevendheid toe bij het vervullen van hun belangrijke taak.

Met democratische groet,
Namens het bestuur,

Sytze Loor
Voorzitter

[1] Sytze Loor verhuist naar een andere gemeente, Wim van Gelderen zijn tweede termijn loopt af en stelt zich niet verkiesbaar, Wouter van den Berg zijn termijn is afgelopen en stelt zich niet verkiesbaar, Ilco Bräuer, Laura van Ommen, Jeroen Poot stellen hun bestuursfunctie per direct beschikbaar.
[2] Op grond van artikel 6.2 derde lid van het Huishoudelijk Reglement.
[3] Op grond van artikel 5 derde lid van het Afdelingsreglement.