Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2020

Arnhemse partijen willen af van Zwarte Piet

Al jaren pleit D66 samen met andere partijen voor het afschaffen van Zwarte Piet. Ondanks meerdere gesprekken en de belofte mee te gaan met de landelijke trend, bleef deze racistische figuur steeds nadrukkelijk aanwezig in de intocht. D66 dient daarom nu samen met GroenLinks, ChristenUnie, DENK/Verenigd Arnhem, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid een motie in om te stoppen met Zwarte Piet.

De Arnhemse gemeenteraad spreekt al sinds 2014 over de toekomst van Zwarte Piet in Arnhem. Verschillende fracties hadden hierover meerdere gesprekken met de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz, de stichting die de intocht organiseert. Vorig jaar stuurden de partijen een brief naar het intochtcomité om hen op te roepen om Piet te ontdoen van verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Het intochtcomité wilde hier echter niet in meegaan. Raadslid Susan van Ommen: “De gemeente faciliteert de intocht. Zolang er een racistische karikatuur gebruikt wordt, vinden we niet dat we daar als gemeente een rol in moeten spelen. Dat is een verkeerd signaal.”

In hun motie roepen de partijen het college nu op om in gesprek te gaan met organisaties die nog steeds gebruikmaken van Zwarte Piet, hen te wijzen op de racistische elementen van deze karikatuur, en ze aan te moedigen hiermee te stoppen. Verder willen de partijen dat de gemeente niet meer meedoet aan Sinterklaasfeesten met Zwarte Piet. Bijvoorbeeld in de vorm van aanwezigheid van leden van het college, subsidiëring, of ter beschikking stellen van het Stadhuis.

Traditie rechtvaardigt stereotypering niet

Al heel lang pleiten steeds meer Nederlanders voor het afschaffen van Zwarte Piet. Onder meer tijdens de protesten tegen racisme van de afgelopen weken. De Kinderombudsvrouw concludeerde eerder dat de figuur Zwarte Piet voor gekleurde kinderen kwetsend kan zijn en leiden tot pesten en uitsluiting. Zelfs een VN-commissie heeft in augustus 2015 een dringend beroep gedaan op Nederland om Zwarte Piet aan te passen, met als uitspraak: “Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering. De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.”

Het is tijd dat wij als overheid de verantwoordelijkheid nemen en hier verandering in brengen. Van Ommen: “Arnhem wil een inclusieve stad zijn, die diversiteit omarmt. Daarin is geen plek meer voor Zwarte Piet.”