Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 mei 2020

Zorgen over vaccineren tijdens coronacrisis

Terwijl de coronapandemie over de wereld woedt moeten we oppassen voor nieuwe uitbraken van oude virussen. D66 raadslid Susan van Ommen vreest een nog verdere daling van de al lage vaccinatiegraad in Arnhem door coronamaatregelen. Met mogelijke uitbraken van ernstige ziektes tot gevolg.

Na de aankondiging van de coronamaatregelen zijn de groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren in Arnhem stopgezet. Ook afspraken voor vaccineren bij bijvoorbeeld consultatiebureaus worden uitgesteld of afgezegd. Van Ommen: “Daarom vrezen we een verdere daling van de vaccinatiegraad – ondanks alle aandacht voor virussen en vaccinaties nu.”

Lage vaccinatiegraad

Arnhem heeft al een lage vaccinatiegraad. Met 88,4% bij zuigelingen en 86,3% voor 10-jarigen lag dit in 2018 al ver onder de 95%, het veiligheidsniveau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De gemeente zegt te streven naar die 95% via onder meer bewustwording over vaccineren bij ouders.

Passieve houding

D66 stelde de passieve houding van de gemeente om die vaccinatiegraad te verhogen al eerder aan de kaak, met vragen en vervolgvragen in het voorjaar van 2019. Het daarop voor 2020 toegezegde actieplan voor verhoging van de vaccinatiegraad laat nog steeds op zich wachten. Reden voor D66 om opnieuw aan de bel te trekken over hoe het college met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) denkt de vaccinatiegraad in Arnhem te kunnen verhogen.

Documenten