Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 mei 2020

Vervoer voor kinderen die dat echt nodig hebben

De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor leerlingenvervoer naar bijzonder en speciaal onderwijs. Het Arnhemse college moet, op verzoek van D66, VVD, PvdA en GroenLinks, Den Haag vragen om de ruimte te krijgen hier zelf keuzes in te maken.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Een flink deel van het totale budget voor leerlingenvervoer gaat op aan enkele tientallen leerlingen die vanwege de religieuze of levensbeschouwelijke keuze van de ouders tot ver buiten de gemeentegrenzen naar school gaan. Die keuzevrijheid is voor D66 een groot goed. Maar de consequenties van die eigen keuze moet men niet bij anderen neerleggen.

Vervoer voor wie het nodig heeft

D66 besteedt het beschikbare budget liever aan waar het voor bedoeld is, het vervoer van leerlingen naar het voor hen best passende onderwijs, passend bij hun talenten en beperkingen. Dit is de inzet van D66 wanneer het Rijk gemeenten deze keuzevrijheid geeft. Dan is het aan de Arnhemse volksvertegenwoordiging om dat debat met elkaar en met de stad te voeren.

Op woensdag 27 mei behandelde de gemeenteraad de nieuwe verordening Leerlingenvervoer van de gemeente. De motie van D66, VVD, PvdA en GroenLinks is daarbij met grote meerderheid aangenomen.