Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 mei 2020

Inzet drones voor handhaving buitensporig

De coronacrisis is ernstig, en maatregelen zijn nodig om de verspreiding af te remmen. Maar niet ten koste van onze democratie, of door onze rechtstaat in te ruilen voor een politiestaat. D66 en GroenLinks vrezen dat het gemeentelijk toezicht haar boekje te buiten gaat en stellen vragen over hun optreden. “Drones gebruiken voor handhaving is al discutabel,” stelt D66 raadslid Maarten Venhoek, “zeker als dit heimelijk of zonder voldoende communicatie naar de burgers gebeurd.”

Op zaterdag 25 april werd een drone ingezet in de Arnhemse parken om de coronaregels te handhaven en mensen te waarschuwen. Een nieuwe en vergaande maatregel waarmee het menselijk contact tussen burger en politie verder verdwijnt. Daarnaast is het een ongerichte maatregel die indruist tegen het grondwettelijk recht op privacy – het recht om je onbespied door de openbare ruimte te kunnen bewegen.

Noodverordening of beleid?

De noodverordening stelt geen voorwaarden aan toezicht en handhaving. Dus zijn voor toezicht en handhaving de bestaande kaders van kracht. De onlangs vastgestelde Arnhemse beleidsregels ‘cameratoezicht openbare orde’ verplicht de gemeente te kiezen voor de maatregel die het minste inbreuk maken op onze grondrechten. Cameratoezicht met drones is het laatste redmiddel, pas te gebruiken als álle andere opties voor het handhaven van de openbare orde niet mogelijk zijn gebleken. “En dat is hier niet het geval”, benadrukt Venhoek. “Je kunt prima aan twee kanten van Sonsbeek gaan staan, mensen informeren en in de gaten houden of het niet te druk wordt.”

Rechtstaat onder druk

Onder het mom van de noodverordening worden de laatste weken vaker maatregelen genomen die aan de grondwettelijke rechten raken, zoals het recht op vereniging en de geloofsbelijding. D66 is daar bezorgd over. Het kan niet zijn dat onze grondrechten ingeperkt worden op basis van een verordening die zonder enige vorm van democratische legitimatie en controle tot stand komt.

Daarom stelt Venhoek samen met raadsleden Mari-Jose Navis en Mark Coenders van GroenLinks vragen aan het college van B&W over de inzet van de drones.

Documenten

Art. 44 vragen: ‘Extra toezicht voor Arnhemse parken met drone’