Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 april 2020

Zorgen over toename huiselijk geweld door coronavirus

Al sinds het uitbreken van het coronavirus, en vooral de maatregel om zoveel mogelijk thuis te blijven die daarop volgde, zijn er zorgen over de toename van huiselijk geweld. D66-fractievoorzitter Sabine Andeweg wil weten wat hier in de gemeente Arnhem aan gedaan wordt, en stelt vragen. 

“Blijf zoveel mogelijk thuis, zo blijf je veilig.” Al weken hét advies in de strijd tegen corona. Maar wat als het thuis juist niet veilig is? Nu gezinnen thuis de hele dag op elkaar lip zitten, loopt het risico op spanningen op. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT) vreest een stroom aan nieuwe geweldsincidenten. Zelfs de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres roept landen op in actie te komen.

Huiselijk geweld uit beeld

Juist tijdens deze coronacrisis moet er méér aandacht zijn voor kinderen en mensen die zich in onveilige thuissituaties bevinden. Helemaal omdat de gebruikelijke signalering weggevallen is: De scholen zijn dicht. Hulpverleners komen nu minder snel bij gezinnen thuis. Bovendien heeft corona een gat geslagen in de sociale controle. Even kletsen met een vriendin of de buurvrouw gebeurt nu ook niet zo makkelijk.

Daarom stelt D66 het college de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met het bericht “Wereldwijde toename huiselijk geweld door Coronavirus”? (Ingezonden 7 april 2020)
 2. Deelt het college de zorg dat het uitblijven van meldingen van huislijk geweld niet uitsluit dat er een toename is gezien de geuite zorgen van de verschillende professionals?
 3. Hoe zijn we in Arnhem de komende tijd alert op signalen van huiselijk geweld, seksueel geweld en/of kindermishandeling? Graag een uitgebreide toelichting.
 4. Kunnen alle betrokken partijen in deze tijd goed hun werk doen? Graag een uitgebreide toelichting.
 5. Welke aanvullende maatregelen neemt het college sinds de uitbraak van de Coronacrisis om adequaat om te gaan met meldingen en vermoedens van huiselijk geweld, seksueel geweld en/of kindermishandeling?
  Wordt bijvoorbeeld contact geïntensiveerd om er tijdig bij te zijn bij oplopende spanningen en overbelasting binnen gezinnen? Zo ja, bij hoeveel gezinnen is dit gebeurd?
 6. Welke maatregelen worden er genomen om gezinnen met problematische spanningen (waar bijvoorbeeld signalen zijn van mishandeling, (seksueel) geweld of overbelasting) een tijdelijke uitwijkmogelijkheid te geven waarbij bijvoorbeeld bepaalde gezinsleden tijdelijk elders kunnen verblijven?
 7. Zijn er voldoende mogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld om een veilig onderkomen te krijgen?
 8. Op welke manier zorgt het college ervoor dat mensen laagdrempelig en veilig kunnen melden? Is het college bereid de communicatie hierover te versterken?
 9. Mocht Nederland overgaan tot het verlengen van de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, hoe gaat het college dan hulp bieden aan mensen en kinderen in onveilige thuissituaties? Hoe bereidt de gemeente zich voor op dit scenario?