Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 april 2020

Voor kansengelijkheid ondanks corona

Kwetsbare leerlingen mogen niet extra lijden onder de coronamaatregelen. Daarop legde D66 de nadruk in het vervolg van het coronadebat op woensdag 22 april in de Arnhemse gemeenteraad. In een motie roepen D66 en SP de gemeente op om de aanpak van onderwijsachterstanden mogelijk te maken.

“Sommige leerlingen kunnen de draad snel weer oppakken. Zeker met wat extra ondersteuning. Maar er zijn ook leerlingen voor wie een vakantie al lastig te overbruggen is en die nu flink moeite zullen hebben om weer mee te komen,” aldus raadslid Mattijs Loor. De leerkracht weet het best wat elke leerling nodig heeft om de achterstand in te lopen.

Probleem is bekend

Het Arnhemse college van B&W erkende in antwoord op vragen van D66 de risico’s. Veel leerlingen zullen een onderwijsachterstand oplopen. Kwetsbare leerlingen, zonder goede leermogelijkheden thuis, met ouders die geen of weinig Nederlands spreken of die opgroeien in armoede, zullen hier extra hard onder lijden.

Steun de professional

Omdat de gemeente medeverantwoordelijk is voor het tegengaan van onderwijsachterstanden roepen D66 en SP het college nu op om de Arnhemse leerkrachten hierbij te steunen waar dat kan. Bijvoorbeeld door de al jaren succesvolle zomerscholen in Arnhem te faciliteren om extra aanbod te bieden. Of door met schoolbesturen tijdens het reguliere schooljaar extra ondersteuning mogelijk te maken.

Doen wat moet

Mattijs Loor: “We hebben groot respect voor de inzet, creativiteit en flexibiliteit die de leerkrachten de afgelopen weken hebben getoond. Nu moet de gemeente vertrouwen op het inzicht van deze professionals en hen helpen bij wat zij nodig achten – zonder hun werkdruk nog verder te verhogen.”

Over de motie van D66 en SP wordt op woensdag 29 april tijdens de digitale raadsvergadering gestemd. CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben al aangegeven de motie te willen ondersteunen.