Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 maart 2020

Coronavirus: Update vanuit fractie en bestuur

Het zijn ongekende tijden voor Arnhem en ik hoop dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt. Het coronavirus heeft ons in zijn greep en het openbare leven is tot stilstand gekomen. Straten zijn leeg, scholen zijn dicht en alle eet- en drinkgelegenheden en veel winkels gesloten, terwijl niemand met zekerheid weet hoe lang deze situatie nog aanhoudt.

Maar terwijl het openbare leven stilstaat, schieten Arnhemmers elkaar te hulp. Arnhem laat zich van haar barmhartige kant zien. Overal op sociale media zie ik initiatieven van betrokken Arnhemmers voorbijkomen, Arnhemmers zorgen voor elkaar.

Terecht klonk woensdag applaus van tienduizenden daken en balkons door de hele stad. Applaus voor al die helden in de zorg, die dag en nacht klaar staan voor onze gezondheid. Het was een bijzonder ontroerend moment en een geweldige steunbetuiging aan onze verpleegkundigen en dokters. Maar het is belangrijk om ook alle vakkenvullers, politieagenten, brandweermannen en eigenlijk iedereen die nu de samenleving draaiende houdt, een applaus te geven. Door hun inzet kunnen wij dit doorstaan. Ook het politieke proces is nagenoeg tot stilstand gekomen. Alle raadsvergaderingen zijn geschrapt.

Het stadsbestuur heeft belangrijke maatregelen genomen

  • Er is noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen
  • Ondernemers krijgen uitstel voor het betalen van de gemeentelijke belastingen
  • Er worden afspraken gemaakt om de noodzakelijke hulp vanuit de WMO en jeugdzorg in aangepaste vorm door te laten gaan.

Ik ben erg blij met deze maatregelen, die er hopelijk voor zorgen dat de schade, die aanzienlijk zal zijn, zo beperkt mogelijk blijft. Onze fractie is vanuit huis aan het werk en bereikbaar.
Houd voor meer nieuws de siteTwitter of Facebook in de gaten.

Veiligheid

Daarnaast maak ik mij, net als burgemeester Marcouch, zorgen om die Arnhemmers die geen veilige thuissituatie hebben maar nu wel gedwongen thuis zitten. Kinderen die seksueel misbruikt worden en mensen die mishandeld worden door een huisgenoot. Zij hebben het in deze weken van coronacrisis extra moeilijk,omdat er geen escape is. School, sport, uitgaan of werk zijn normaal de plekken waar het misbruik even niet bestaat. Maar ook in deze moeilijke tijden staat de hulpverlening voor hen klaar;

Lees het bericht van burgemeester Ahmed Marcouch op Facebook en op Joop.nl.

Burgerparticipatie

Het is mooi om te zien hoe goed Arnhem zich aanpast aan de huidige moeilijke situatie. Hoe we hier als overheid aan bijdragen, volgen we als fractie kritisch. Zo hebben we het college gevraagd om lopende burgerparticipatieprocessen niet te annuleren maar uit te stellen, zodat inwoners later alsnog betrokken kunnen zijn.

Kansengelijkheid

Middels schriftelijke vragen aan het college hebben we extra aandacht gevraagd voor kansenongelijkheid bij onderwijs op afstand. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen die een minder gunstige thuissituatie hebben, waar ouders niet kunnen helpen met huiswerk of die geen computer of iPad hebben meer achterstand oplopen door deze crisis.

Lees hier onze schriftelijke vragen van afgelopen woensdag.

Beste democraten, wij wonen in de mooiste stad van een bijzonder goed georganiseerd land, wij kunnen deze crisis als geen ander het hoofd bieden. En dat zullen we doen, wat er ook nodig is, daar kun je van op aan!

Pas goed op jezelf en elkaar,

Sabine Andeweg
Fractievoorzitter


Vanuit het bestuur

Ook als bestuur van de afdeling voelen wij de behoefte om in deze tijd jullie als D66’ers een hart onder de riem te steken. Trots zijn we hoe snel iedereen zijn geplande evenementen wist af te zeggen, hoe er creatieve oplossingen werden gezocht om toch nog overleggen door te laten gaan. Wij willen iedereen oproepen solidair met elkaar te zijn, elkaar te helpen en ondersteunen waar dat kan. Samen maken we deze stad, en samen komen we uit deze crisis.

Als elke gezonde D66’er de uren die hij of zij in de afdeling steekt nu inzet om iemand in de stad te helpen, dan hebben we een enorme inzet. Mocht u op een andere manier willen helpen, maar weet u niet hoe? Neem dan vooral contact op met het bestuur via bestuur@d66arnhem.nl.

Namens het bestuur van D66 Arnhem,

Sytze Loor
Voorzitter