Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 december 2019

Initiatiefvoorstel regelt goed beheer bij kamerverhuur

Een duidelijk aanspreekpunt voor omwonenden bij ervaren overlast van kamerverhuur. Met dit doel dienden D66, ChristenUnie, PvdA, AOP, Arnhem Centraal en Denk/Verenigd Arnhem op 18 december hun initiatiefvoorstel ‘Geregeld Beheer bij Kamerverhuur’ in. “Omwonenden noemen het niet aanspreekbaar zijn van pandeigenaren een belangrijk knelpunt bij kamerverhuur”, constateert D66-raadslid Sjoerd Dijk. “Dit initiatiefvoorstel lost dit knelpunt op korte termijn op.”

Het college van B&W maakte 17 december een pakket van mogelijke maatregelen op het gebied van kamerverhuur en woningsplitsing bekend. Een verplichting tot “Geregeld beheer” in de APV, zoals de zes partijen nu voorstellen, maakt daar geen deel van uit. De zes willen dit gemis herstellen, en snel ook. “Besluitvorming over de overige mogelijke maatregelen komt pas later in 2020,” stelt Dijk, “het voornaamste knelpunt kunnen we nu aanpakken.”

Beter contact, meer draagvlak

Kamerbewoning heeft een belangrijke plek in de Arnhemse woningmarkt, zeker voor starters en studenten. Studentwoningen ondervinden echter vaak weerstand van omwonenden. Een duidelijk aanspreekpunt via ‘Geregeld beheer’ helpt hiertegen. “Wij willen overlast tegengaan zonder kamerverhuur tegen te gaan,” stelt het D66-raadslid, “zo blijft Arnhem een aantrekkelijke stad voor studenten en huidige inwoners.”