Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

College teruggefloten op ‘boekhoudtruc’ met zorgmiljoenen

In het hele land kraken gemeentebegrotingen onder de toegenomen kosten van de jeugdzorg. Als noodoplossing kwam de regering met een ‘boekhoudtruc’: gemeenten mogen extra bijdragen van het Rijk opnemen in de begroting, die nog lang niet zeker zijn. Ook het Arnhemse college grijpt naar deze truc. De gemeenteraad wil echter niets hebben van deze papieren werkelijkheid en fluit het college terug.

Gemeenten mogen van Den Haag in hun meerjarenbegroting voor 2022 en 2023 een stelpost ‘extra middelen jeugd’ opvoeren. Ze mogen, met andere woorden, ‘doen alsof’ ze ook in 2022 en 2023 extra jeugdzorggeld van het rijk krijgen. Maar vooralsnog is er geen enkele garantie vanuit het Rijk dat dit geld er daadwerkelijk komt.

Boekhoudtruc

Hoewel meerdere gemeenten deze boekhoudtruc gretig toepassen klinkt er ook kritiek. Hiermee is de begroting op papier wel rond, maar rekent de gemeente zich rijk met geld dat er niet is. Met mogelijk rampzalige gevolgen als later de gaten gevuld moeten worden.

Teruggefloten

De gemeentelijke begroting en de Jeugdzorg zijn te belangrijk voor D66 om roulette mee te spelen. En de liberalen vinden hierin de overgrote meerderheid van de raad aan haar zijde. Samen met CDA, SP, ChristenUnie, PvdA, VVD, AOP, PVV en Arnhem Centraal riepen zij in een motie het college op om niet te sjoemelen met de boekhouding. Met het unaniem aannemen van de motie floot de Arnhemse gemeenteraad het college terug.