Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

College moet niet over maar met kinderen praten

Kinderen en jongeren krijgen nadrukkelijk meer invloed in de visie op armoede, schulden, werk en zorg. Dit besloot de Arnhemse raad met het aannemen van de motie ‘Armoede door de ogen van kinderen’ van D66, SP, PvdA en GroenLinks. Initiatiefnemer Sabine Andeweg van D66 reageert verheugd: “De gemeente moet niet óver, maar mét de kinderen praten.”

Één op de vijf Arnhemse huishoudens leeft in armoede. Voor een groot deel zijn dit gezinnen met (jonge) kinderen, die worstelen met schulden. Tot 2018 werkte de gemeente nog met de ‘Arnhemse Armoede Agenda’ voor deze mensen, maar een vervolg daarop bleef helaas uit.

Integrale visie en aanpak

Na aandringen van de gemeenteraad heeft het college toegezegd met een integrale visie en aanpak te komen op armoede, schulden, werk en zorg. Andeweg is blij dat deze stap gezet is, maar is nog niet gerust op de uitvoering ervan. “Vooralsnog heeft het college de betrokkenheid van kinderen en jongeren nergens genoemd. Deze jongeren lijden onder deze problemen. Waarom wordt hen niet gevraagd waar zij behoefte aan hebben?”

Het betrekken geborgd

D66, SP, PvdA en GroenLinks willen dat juist de inbreng van de kinderen en jongeren meegenomen wordt bij het opstellen van de visie. Daarom vroegen zij dat het college eerst duidelijk maakt in een startnotitie hoe ze de kinderen en jongeren daarbij willen betrekken. De raad sloot zich in meerderheid aan bij hen, de motie werd met 37 tegen 2 aangenomen.