Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Bijdrage D66 bij de begroting: Lef en resultaten

Vrijheid en kansengelijkheid voor iedere Arnhemmer. Daarmee opende D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg haar algemene beschouwing op de begroting op woensdag 13 november.  Een andere rode draad was de hoop op resultaten van het college. Hieronder leest u haar volledige bijdrage (gesproken tekst geldt).

 

Voorzitter,

Wat D66 betreft leeft iedere Arnhemmer in vrijheid. Vrij van zorgen: over een woning, een baan, of je wel de juiste zorg krijgt. En vrij van schulden. Pas dan hebben Arnhemmers de vrijheid om te leven. Om te genieten van onze aantrekkelijke stad.

En voorzitter, op al deze punten zijn er uitdagingen. Er zijn nog genoeg problemen voor onze inwoners. Problemen die zij ook niet altijd zelf op kunnen lossen. Waar zij bij uitstek ons – college én raad – voor nodig hebben. Het is onze taak om lef te hebben en resultaten te boeken.

Voorzitter, de problemen die wij willen oplossen:

 • Ongelijke kansen: waar het gaat om een woning, om werk en om de juiste zorg. Maar ook in het onderwijs, dat nu de ongelijkheid eerder vergroot dan verkleint.
 • Schulden: we moeten meer schulden voorkomen en jongeren van problematische schulden af helpen.
 • En de nodige inzet op cultuur: concrete stappen in vernieuwing van het verouderde Stadstheater.

Gelijke kansen

Voorzitter,

Iedere Arnhemmer verdient een kans op een woning. En er is veel werk te doen: er moeten ruim 7.500 woningen bij. Bouwen, bouwen en bouwen dus. We verwachten leiderschap en visie van het college. Concrete plannen, natuurlijk met behoud van groen. We verwachten een woningbouwplan met lef.

En iedere Arnhemmer verdient een kans op betaald werk. We hebben een mooi plan – ‘Doorbraak naar werk’ – maar verwachten ook ambitie in de uitvoering. Nieuwkomers die we naar werk begeleiden, moeten allemaal – mannen én vrouwen – dezelfde kansen hebben. We stelden daarover al schriftelijke vragen. Om dit bij gezinshereniging al goed te regelen, dienen we samen met GroenLinks een motie in.

Tot slot gelijke kansen in het onderwijs. Het is in Arnhem nog steeds zo dat het uitmaakt in welke wijk je opgroeit. Of je hulp krijgt bij je huiswerk en of je bijles kan krijgen als dat nodig is. Uit onderzoek blijkt dat het onderwijs, dat kinderen vanaf 12 jaar in hokjes duwt, kansengelijkheid verkleint in plaats van vergroot. We zijn blij met de toezegging van het college om zich in te zetten voor brede brugklassen. Daarmee kan het onderwijs beter aansluiten bij de talenten van kinderen.

Schulden

Maar voorzitter, soms zijn gelijke kansen niet genoeg. Voor Arnhemmers in schulden is een tweede kans nodig. Veel inwoners weten de weg naar schuldhulp nog steeds niet te vinden. Helaas. Een half jaar geleden werd duidelijk dat het schuldenfonds nog steeds heel weinig jongeren bereikt. Hoe gaat dit nu? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we alle jongeren met problematische schulden bereiken én helpen?

Cultuur

En voorzitter, dan de nodige inzet op cultuur.

Ik kan de tekst van vorig jaar hier herhalen. Het Stadstheater stamt uit 1938. Een simpele renovatie is niet voldoende voor de toekomst. Het Stadstheater moet ingrijpend vernieuwd worden, samen met Oostpool en Introdans. Er ligt helaas nog steeds geen voorstel vanuit het college voor de vernieuwing van het Stadstheater, terwijl dat voor afgelopen kwartaal beloofd was. Kan het college toezeggen dat we uiterlijk in het 1e kwartaal van 2020 een voorstel kunnen verwachten?

Resultaten

Voorzitter, onze verwachtingen voor komend jaar:

 • Meer kansengelijkheid.
  Waar het gaat om een woning, om werk en om het best passende onderwijs
 • Visie op het gebied van armoede, schulden, werk en zorg
 • Jongeren eindelijk van problematische schulden af helpen
 • En investeren in cultuur:
  Een schop in de grond bij het museum én een volgende stap in de vernieuwing van het Stadstheater.

Voorzitter, ik rond af,

In deze stad moet je op dit moment redelijk wat geduld hebben. Ik roep het college op om ervoor te zorgen dat ik volgend jaar niet opnieuw dezelfde punten hoef te noemen. Om problemen echt op te lossen. Om te laten zien dat deze stad een bestuur heeft met lef. Een stadsbestuur dat resultaten boekt.

Namens D66 wens ik u succes.


Reactie College van B&W

Wethouder Hans de Vroome reageerde namens het college van B&W op de vragen van D66 over investeren in cultuur. Hij zegde toe dat de raad in het eerste kwartaal van 2020 een voorstel kan verwachten voor vernieuwing van de Stadsschouwburg in samenwerking met Toneelgroep Oostpool en Introdans. Ook gaf hij aan dat direct na de feestdagen voor Museum Arnhem de eerste schop de grond in gaat.


Wijzigingsvoorstellen (eigen en ondersteund)