Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 oktober 2019

Fraude-opsporingssysteem SyRI discrimineert

Het systeem SyRI dat mogelijke fraudeurs moet opsporen schendt niet alleen de privacy-grondrechten van onschuldige inwoners, het blijkt ook nog eens te discrimineren. Bang dat ook onschuldige Arnhemmers hier slachtoffer van worden stelt D66 raadslid Maarten Venhoek onderstaande schriftelijke vragen.

Geachte college,

Sinds een aantal jaren maken de Nederlandse overheden gebruik van het systeem SyRI (Systeem Risico Indicatie) voor het opsporen van fraude.

Door de VN-rapporteur voor de mensenrechten is een kritische brief geschreven over dit systeem. De VN-rapporteur spreekt zijn grote zorgen uit over het systeem dat hij in strijdt acht met de mensenrechten. Het discrimineert mensen met weinig geld en met een migratieachtergrond, en schendt de privacy van mensen (de volledige brief vind u hier: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/Amicusfinalversionsigned.pdf).

De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Maakt de gemeente Arnhem gebruik van informatie uit het SyRI systeem. Zo ja, voor welke doeleinden, en wat zijn de opbrengsten van dit gebruik (graag niet alleen in kwalitatieve zin, maar ook in kwantitatieve zin beantwoorden).
  2. Nu u weet van de fundamentele bezwaren van de VN-rapporteur, bent u bereid om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van informatie uit het SyRI systeem? Zo nee, waarom niet?
  3. Levert de gemeente Arnhem informatie aan het SyRI systeem? Zo ja, welke informatie levert u aan, en is het gebruik van deze informatie in de analyses van het SyRI systeem in overeenstemming met het doel waarvoor de informatie was verkregen / verzameld?
  4. Nu u weet van de fundamentele bezwaren van de VN-rapporteur, bent u bereid om onmiddellijk te stoppen met het beschikbaar stellen van informatie aan het SyRI systeem? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Maarten Venhoek
D66 Arnhem