Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 oktober 2019

Financiële steun voedselbank binnen handbereik

Een onlangs aangenomen motie in de Tweede Kamer brengt nieuwe mogelijkheden voor de financiering van voedselbanken. D66 raadslid Sabine Andeweg wil weten of dit nieuws al in Arnhem bekend is, en of het college de Arnhemse voedselbank wil helpen hiervan gebruik te maken. Hieronder de schriftelijke vragen die ze hierover heeft ingediend.

Geacht college,

Helaas zijn veel mensen in Nederland nog afhankelijk van de voedselbank. Zo ook in Arnhem.

De Voedselbank Arnhem heeft in toenemende mate moeite om de begroting sluitend te krijgen. De hele organisatie draait op circa € 300.000 per jaar. Vorig jaar hebben ze afgesloten met een tekort (negatieve cash-flow) op de lopende rekening van bijna € 100.000. Een situatie die niet lang opgevangen kan worden. De voedselbank heeft dan ook fors meer geld nodig dan er dit jaar tot nu toe is binnengekomen. De afdeling fondsenwerving is druk bezig om plannen te maken om hun financiële positie voor de komende jaren te verbeteren. Daarom zijn goede plannen, sponsors, donateurs en meer fondsenwervers van harte welkom.

Nadat de voedselbank begin dit jaar het klantaantal fors hebben zien groeien, is het aantal klanten sindsdien ongeveer stabiel gebleven en schommelt dit nu zo rond de 1.200. Het is niet te verwachten dat er binnen afzienbare tijd een afname van klanten plaats zal vinden. De voedselbank in Arnhem brengt de kosten die zij maakt voor een fors deel zelf bij elkaar, maar onder andere door de stijging van het aantal klanten, de gestegen energieprijzen en schoonmaak-transport en ICT kosten, wordt het sluitend krijgen van de begroting steeds lastiger.

Een groot deel van de klanten van de voedselbank worden door de gemeente (wijkteams) doorverwezen. Wekelijks worden zo’n 1.200 gezinnen van voedsel voorzien. Voedsel dat anders wordt weggegooid.

Op 15 oktober jl. stemden alle partijen in de Tweede Kamer voor het voorstel dat de subsidie voedselbanken uit het budget voedselverspilling aangevraagd kan worden. Dit zou een mogelijkheid zijn om de financiële positie van de voedselbank Arnhem te verbeteren.

D66 is van mening dat gezien de gemeente gebruik maakt van de voedselbank en de voedselbank een belangrijke taak op zich heeft genomen om mensen die het moeilijk hebben van voedsel te voorzien, de gemeente zich maximaal zou moeten inspannen om ervoor te zorgen dat voedselbank Arnhem hiervoor in aanmerking komt.

  1. Is het college ervan op de hoogte dat de subsidie voedselbank uit het budget voedselverspilling aangevraagd kan worden?
  2. Is het college bereid deze subsidie aanvraag voor (en in samenspraak met) de voedselbank Arnhem aan te vragen en het proces hierbij te begeleiden middels ambtelijke bijstand?
  3. Is het college ervan op de hoogte dat de voedselbank vorig jaar met een tekort (negatieve cashflow) van € 100.000 euro heeft afgesloten op de lopende rekening?

In de komende jaren zal de voedselbank Arnhem een extra beroep op bestaande en nieuwe financiers moeten doen om haar financiële situatie in balans te brengen en daarmee haar continuïteit te continuïteit te waarborgen.

  1. Welke inspanningen heeft het college verricht om de noden van de voedselbank onder de aandacht te brengen van sponsoren/ donateurs?
  2. Welke verbindingen heeft het college gelegd om deze voorziening in stand te houden?

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Sabine Andeweg
Raadslid D66 Arnhem