Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 oktober 2019

D66 vraagt extra inspanning voor extra pleeggezinnen

Ieder kind heeft recht op goede zorg, in een goede omgeving. Zodat ze zo thuis mogelijk opgroeien. Maar voor veel kinderen is er geen pleeggezin beschikbaar. In deze ‘Week van de Pleegzorg’ vragen Sabine Andeweg en Mattijs Loor van D66 Arnhem wat er gebeurd is na hun vorige vragen over de werving van nieuwe pleeggezinnen in Arnhem. 

Geacht College,

Vrijdag 18 oktober gaf John Goessens, manager Wonen & Opgroeien bij Entrea Lindenhout, in De Week van Gelderland aan dat zo’n 70 kinderen in Gelderland op dit moment wachten op een pleeggezin. “Sommigen van hen wonen nog thuis, anderen zitten tijdelijk bij een crisisgezin of verblijven bij opa en oma.”

Begin dit jaar stonden er 13 Arnhemse kinderen op de wachtlijst. Het college van B&W was het met D66 eens dat nieuwe pleeggezinnen dringend nodig zijn en blijven.

Week van de Pleegzorg

Van 30 oktober t/m 6 november wordt de Week van de Pleegzorg voor de vijfde keer georganiseerd. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Een belangrijk onderdeel is het werven van nieuwe pleegouders. Een campagne die D66 Arnhem van harte ondersteunt.

Een kind op de juiste plek, de juiste hulp en zorg bieden moet het uitgangspunt zijn voor de hulp aan uit huis geplaatste kinderen. Pleegouders vervullen een onmisbare rol in de hulp voor uit huis geplaatste kinderen, daar moeten we zuinig op zijn. De oproep van Pleegzorg Nederland is daarom broodnodig en de hoop is dat aan het einde van deze campagne zich meer pleegouders hebben gemeld.

Aanvullende vragen

Het bericht van Entrea Lindenhout dat zo’n 70 kinderen in Gelderland op dit moment op een pleeggezin wachten is een schrijnende ontwikkeling die onze aandacht verdient. De fractie van D66 is dan ook benieuwd hoe het stadsbestuur dit probleem te lijf gaat en stelt daarom de volgende aanvullende vragen:

 1. Hoeveel kinderen staan er op dit moment op de wachtlijst voor pleegzorg? Hoe groot is het huidige tekort aan pleegouders in Arnhem?

Eerder gaf het college aan dat voor Arnhemse kinderen die niet in Arnhem geplaatst konden worden, een pleegzorgplek elders in de regio werd gezocht.

 1. Hoeveel Arnhemse kinderen zijn elders in de regio geplaatst?

Voor kinderen die in feite ‘te zwaar’ zijn voor de pleegzorg heeft Entrea Lindenhout, onder andere in samenwerking met de gemeente Arnhem, een stevig netwerk van gezinshuiszorg opgebouwd.

 1. Hoeveel kinderen staan er op de wachtlijst voor gezinshuiszorg?

Over Doneer je Schoolhek

Op de vraag van D66 welke acties het college had ondernomen – naast deelname aan landelijke acties – om het tekort te verkleinen, gaf het college aan mee te hebben geholpen met de actie “Doneer je schoolhek”. Pleegzorgorganisaties zorgen dan dat er een spandoek naar keuze bij de deelnemende scholen op het schoolhek wordt opgehangen. Op deze wijze kunnen scholen op een heel eenvoudige manier een bijdrage leveren aan de campagne Supergewone mensen gezocht. Ook Arnhemse sportverenigingen hebben hieraan deelgenomen.
Het college van B&W gaf aan dat “deze actie zeker een succes was gezien de belangstelling. De informatieavonden van Entrea Lindenhout werden daardoor beduidend beter bezocht dan voorheen, en daarmee is er ook weer wat groei in het aantal pleeggezinnen.” Volgens het college waren er in het eerste kwartaal van 2019 acht nieuwe pleeggezinnen bijgekomen.

 1. Herinnert het college zich de antwoorden die zij eerder gaf op de schriftelijke vragen die D66 op 5 februari 2019 stelde “inzake pleegzorg” waarin het college aangaf mee te hebben geholpen aan de actie doneer je schoolhek, waarbij ouders middels een spandoek werden opgeroepen om zich aan te melden als pleegouder?
  Tot welk resultaat hebben de acties van het college geleid?
  Hoeveel kinderen minder wachten er nu op een pleeggezin?
  Hoeveel meer pleeggezinnen zijn er in de opvolgende twee kwartalen bijgekomen?
  En in hoeverre is de aanwas van nieuwe pleeggezinnen hiermee groter dan in jaren dat nog niet werd deelgenomen aan de actie doneer je schoolhek?
 1. Is het college van B&W van mening dat de deelname aan de actie “Doneer je schoolhek” tot voldoende nieuwe aanmeldingen heeft geleid? Zo nee op welke andere wijzen gaat het college zich inzetten om te komen tot meer pleeggezinnen?

Over doorplaatsingen

Begin dit jaar gaf het college aan dat zij geen inzicht had in het aantal doorplaatsingen voordat kinderen in een perspectief biedend pleeggezin terecht kwamen, maar dat wel actie werd ondernomen om inzicht te krijgen in deze gegevens.

Kinderen die uitvallen zijn een negatieve ervaring rijker. In plaats van hun leven op te bouwen, lopen deze kinderen een nog grotere achterstand op. Het is daarom belangrijk om pleeggezinnen te versterken, zodat zij de zorg voor een pleegkind kunnen volhouden. Maatregelen om uitvallen van kinderen of pleegouders uit een pleegzorgtraject te voorkomen zijn van belang voor de ontwikkeling van pleegkinderen, om uitval van pleegouders te voorkomen én om het pleegouderschap aantrekkelijk te maken voor mogelijke nieuwe pleegouders.

 1. Heeft het college inmiddels het gevraagde inzicht in het aantal doorplaatsingen? Zo ja, kunt u deze gegevens dan met de raad delen? Zo nee, op welke termijn kunnen we deze informatie dan verwachten?
 2. Is het college bereid bovenstaande gegevens, die inzicht geven in de effectiviteit van pleegzorg in Arnhem, zodra deze beschikbaar zijn periodiek met de raad te blijven delen? Zo nee, waarom niet?
 3. Op welke wijze zet het college zich in om pleeggezinnen te ondersteunen en uitvallen van kinderen of pleegouders te voorkomen?

Met vriendelijke groet,

Sabine Andeweg
Mattijs Loor
D66 Arnhem

Pleegouders zijn hard nodig. Ook in Arnhem. Voor kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen van pleegzorg. Iets voor jou? Wil je er meer over weten en erover nadenken wat jij voor een kind en zijn gezin kunt betekenen? Vraag informatie aan en bezoek een informatiebijeenkomst.