Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 september 2019

Uitspraak PAS treft woningbouw Arnhem

In de week nadat D66 haar mondelinge vragen had ingediend verscheen een raadsbrief over de gevolgen van de streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In de brief schets het college de gevolgen van de rechtelijke uitspraak over het PAS voor projecten in Arnhem. Er is nog veel onduidelijk. Het college noemt een aantal concrete projecten waar de uitspraak gevolgen voor heeft of kan hebben:

  • Buitenplaats Koningsweg
  • Kleefse Waard / IPKW
  • Stadsblokken Meinerswijk (vertraging van het bestemmingsplan)

Naar de financiƫle gevolgen doet het college onderzoek. Onze fractie volgt de ontwikkelingen op de voet en zal zo nodig aanvullende vragen stellen.

Wat doet Arnhem?

En dan vraag wat de gemeente Arnhem zelf kan doen. Veel maatregelen moeten door het Rijk, Provincie en regionaal samenwerkende gemeenten worden getroffen. Heeft Arnhem dan helemaal geen mogelijkheden? Raadslid Dijk wees de wethouder op de landbouwgronden van de gemeente en onze visie op stadslandbouw. De wethouder gaf aan dat daar zeker mogelijkheden liggen en dat zij met de pachters van de grond in gesprek zal gaan.

Al met al een dossier dat onze volle aandacht verdient en krijgt.


Gerelateerd nieuws

10 september 2019: Heeft falend stikstofbeleid ook gevolgen voor woningbouw in Arnhem?