Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 september 2019

Heeft falend stikstofbeleid ook gevolgen voor woningbouw in Arnhem?

Eerder dit jaar zette de rechter een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het stikstofbeleid in Nederland. Daardoor kunnen veel bouwprojecten niet doorgaan en dreigt Nederland op slot te gaan. Door het falende beleid kan bijvoorbeeld de bouw van 470 woningen in Roermond niet doorgaan. Wat de gevolgen zijn voor de woningbouw in Arnhem is niet duidelijk. Raadsleden Sjoerd Dijk en Maarten Venhoek maken zich hier grote zorgen over en stelden daarom mondelinge vragen.

Grote gevolgen voor woningbouw

Raadslid Dijk wijst op het grote tekort aan woningen in Arnhem. “Starters komen in Arnhem heel moeilijk aan een betaalbare woning”, stelt Dijk. “Er moeten in Arnhem duizenden woningen bij komen en we kunnen het ons niet veroorloven als plannen niet doorgaan.” Het is daarom van groot belang te weten welke gevolgen het beleid heeft voor de bouw van woningen in Arnhem.

Eén dominante sector in de uitstoot

In Nederland wordt 70% van de stikstof uitgestoten door één sector: de landbouw en intensieve veeteelt. De sector draagt maar voor een klein deel bij aan de economie, slechts een paar procent. Daarom willen de raadsleden weten welke maatregelen de gemeente zelf kan nemen om de uitstoot door de landbouw en intensieve veeteelt te beperken. Het kan wat hen betreft niet zo zijn dat één sector van de economie de woningbouw gegijzeld houd en Arnhemmers een woning ontzegt.


Mondelinge vragen

  • Welke gevolgen heeft het falen van het Programma Aanpak Stikstof voor bestaande en toekomstige woningbouwplannen in Arnhem? Loopt Arnhem (financiële) risico’s door bovenstaande ontwikkelingen en zo ja, welke maatregelen neemt het college om deze risico’s te verkleinen?
  • Welke mogelijkheden ziet het college om binnen onze gemeente de stikstofuitstoot door veeteelt te beperken zodat belemmeringen voor de woningbouw worden teruggedrongen?