Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 augustus 2019

D66 & PvdD: Is ons wegennet voorbereid op de klimaatcrisis?

Met recordtemperaturen rijdt de gemeente uit om zout te strooien om de wegen te beschermen. Het strooien van zout is zeker in de zomer belastend voor het milieu. De klimaatcrisis zorgt er voor dat wij in de toekomst vaker extreem warm weer kunnen verwachten. Daarom stellen D66 raadslid Maarten Venhoek en Partij voor de Dieren fractievoorzitter Leo de Groot schriftelijke vragen over alternatieven voor zout en over de gevolgen van de klimaatcrisis voor wegenonderhoud. 

Geacht College,

De afgelopen week was een bijzondere week: het ene na het andere temperatuurrecord werd gebroken, en de gemeente die zout ging strooien op de wegen. De gevolgen van de klimaatcrisis worden pijnlijk duidelijk.

De keuze die de gemeente gemaakt heeft om de wegen te gaan beschermen door het strooien van zout, baart ons zorgen. Het strooien van zout is belastend voor het milieu. Zeker in de zomermaanden als veel planten en dieren, vooral vogels en huisdieren, actief zijn.

Onze fracties hebben de volgende vragen aan het college:

  1. Welke alternatieven heeft het college overwogen om de wegen tegen de warmte te beschermen.
  2. Waarom is uiteindelijk voor het strooien van zout gekozen?
  3. In Zuid-Europa zijn al veel langer hoge temperaturen zoals wij afgelopen week hebben ervaren. Toch treffen we daar geen zout of andere maatregelen aan op de wegen. Wat maakt dat daar geen maatregelen nodig zijn en hier in Arnhem wel?

De verwachting is dat de hoge temperaturen geen incident zijn, maar dat dit de komende jaren veel vaker zal voorkomen (zie bijvoorbeeld het artikel in de NRC van 26 juli j.l.). Voor ons is helder dat het structureel gaan strooien van zout in de zomerperiode geen gewenste oplossing is. We zullen naar andere structurele oplossingen toe moeten.

  1. Welke maatregelen zijn er nodig om het wegdek van de Arnhemse wegen bestand te maken tegen tropische temperaturen?
  2. Welke kosten denkt het college dat hiermee gemoeid zijn?
  3. Zijn de huidige budgetten voor onderhoud en investering in het Arnhemse wegennet voldoende om de noodzakelijke aanpassingen aan de standaard hogere zomerse temperaturen te financieren?
  4. Zo het college hier nu geen inzicht in heeft, is het college bereid hier een onderzoek naar te starten en kan de raad voor de behandeling van de mjpb 2021-2024 (dus volgend jaar) een onderbouwd voorstel tegemoet zien?

Het structureel bestand maken van de Arnhemse wegen tegen hogere temperaturen zal de nodige tijd kosten. In de tussentijd zullen vermoedelijk extra maatregelen nodig zijn.

  1. Als er weer beschermende maatregelen nodig zijn, voor welke niet-milieubelastende oplossing kiest het college dan?
  2. De hogere temperaturen zullen vermoedelijk tot meer onderhoudskosten leiden. Kan het college aangeven welke kosten hiermee gemoeid zijn?
  3. Zo het college hier nu geen inzicht in heeft, kan het college dit als onderzoeksvraag meenemen in het onder vraag 7 bedoelde onderzoek en voorstel voor de mjpb 2021-2024?

In afwachting van uw antwoord.

Maarten Venhoek, raadslid D66 Arnhem
Leo de Groot, raadslid Partij voor de Dieren