Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Raad Arnhem wil meer schulden voorkomen

D66 en GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad namen het initiatief om te voorkomen dat de gemeente zelf financiële problemen van inwoners groter maakt. Samen met PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, SP en VVD dienden de partijen een motie in, die ervoor moet zorgen dat inwoners, waarbij door de gemeente beslag is gelegd op loon of uitkering, altijd minimaal 95% van de bijstandsnorm overhouden. Ook moet de motie ervoor zorgen dat boetes en andere verhogingen van de vordering bij betalingsachterstanden door de gemeente niet worden opgelegd ingeval van financiële problemen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de inwoner schuldhulpverlening accepteert.  

Schulden niet nog erger maken

De overheid is bij schulden vaak de voornaamste schuldeiser. Tegelijkertijd heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om mensen met schulden te ondersteunen. Dan helpt het niet mee als diezelfde gemeente ook boetes en andere verhogingen oplegt bij betalingsachterstanden. Raadslid Marie José Navis: “Door schulden moet je vaak de eindjes aan elkaar knopen en dat levert veel stress op. Het aanbieden van kwijtschelding van boetestapeling in ruil voor hulp zou hierin helpen, zodat inwoners met schulden hun rekeningen wel kunnen blijven betalen en mee kunnen blijven doen in de samenleving.”

Genoeg overhouden om van te leven

Ook in de Tweede Kamer is de afgelopen weken veel gesproken over schuldenproblemen en de rol van de overheid daarbij. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf aan gemeentes te willen oproepen altijd ten minste 95% van de bijstandsnorm als “beslagvrije voet” te hanteren: het deel van het inkomen dat bij beslaglegging over blijft voor vaste lasten en om van te leven. Raadslid Mattijs Loor: “Rondkomen op bijstandsniveau is al niet eenvoudig. De gemeente Arnhem hanteert op dit moment een minimum van 90% van het bijstandsniveau. Wat ons betreft is dat te weinig. Wij willen dat zo snel mogelijk gehoor wordt gegeven aan de oproep van de staatssecretaris en mensen ten minste 95% van de bijstandsnorm overhouden.

Andere schuldeisers

Bij veel Arnhemmers met schulden of betalingsachterstanden is de gemeente niet de enige schuldeiser. GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, SP en VVD roepen in hun motie daarom het college van B&W ook op het gesprek aan te gaan met andere grote schuldeisers. Het sturen van aanmaningen in eenvoudig Nederlands, het tijdig aanbieden van betalingsregelingen en persoonlijk contact zoeken met schuldenaars kunnen goed werken om veel financiële problemen te voorkomen. De belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, zorgverzekeraars en energieleveranciers zouden met deze simpele maatregelen kunnen helpen financiële problemen van Arnhemmers te voorkomen.

Ruime meerderheid voor

Deze motie, ingediend op 6 maart 2019, kwam op woensdag 3 juli 2019 eindelijk aan de orde in de gemeenteraad. De raad stemde unaniem voor. “De behandeling liet lang op zich wachten. Tijd die veel mensen met schulden niet hebben”, constateert indiener Mattijs Loor. “Laten we hopen dat het voorstel voortvarend uitgevoerd wordt.” Het voorstel naar Arnhems voorbeeld werd eerder al in buurgemeente Lingewaard en in Utrecht aangenomen.

 


Documenten