Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 juni 2019

Debat opzeggen samenwerking door GroenLinks en PvdA

Op woensdagmiddag 26 juni debatteerde de Arnhemse gemeenteraad over de ontstane situatie na het opzeggen van de coalitiesamenwerking door GroenLinks en PvdA. De bijdrage van D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg is hieronder te lezen.

 

 

Voorzitter,

De bestuurbaarheid van de stad is in het geding, en dat is knap ongemakkelijk en de vraag is nu: Wat is nu ons gezamenlijke belang? Wat ons betreft valt het probleem van nu uiteen in twee componenten: Inhoud en stijl.

Natuurlijk begin ik met de inhoud. Op dit punt delen wij de analyse van de VVD volledig. D66 sluit zich graag aan bij de conclusies van dhr. Combee. Er is een voorstel uit het college gekomen dat niet aan onze eigen financiële spelregels voldoet. VVD en D66 zijn bezig met een verbetervoorstel om ervoor te zorgen dat we bij calamiteiten niet meteen in de financiële problemen komen. Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen heeft onze gemeente echt een buffer nodig.

En dan over de stijl. Ja, er zijn gevoeligheden over en weer. En natuurlijk, niemand is zonder zonde.  D66 koos het afgelopen jaar nadrukkelijker dan voorheen de stijl van het dualisme:

  1. Het college komt met voorstellen en de raad, coalitie en oppositie, weegt deze af en
  2. Alle politieke besluiten vinden in openbaarheid en transparantie plaats.

Misschien had onze toon milder kunnen zijn.

Hoe nu verder?

Hoe handelen we nu in het belang van alle inwoners van Arnhem? De onderlinge relatie kan toch niet tot gevolg hebben dat de stad onbestuurbaar wordt. Het coalitieakkoord dat we vorig jaar met elkaar sloten, is nog steeds een mooie balans tussen een sociaal Arnhem aan de ene kant en het beperken van de lasten aan de andere kant. Daar staan we nog volledig achter.

Waar het gaat om de onderlinge samenwerking is D66 bereid naar zichzelf te kijken en ook te veranderen als die behoefte er is. We gaan daarover graag in gesprek met GroenLinks en PvdA, als zij besluiten daarvoor open te staan. En uiteraard zijn we ook bereid met andere fracties in deze raad te spreken als die behoefte bestaat.

Wij zien graag een raad ontstaan die in gezamenlijkheid op een positief kritische manier naar het college kijkt en bovenal de stad bestuurt vanuit het algemeen belang.

Het lijkt ons verstandig eerst met GroenLinks, VVD en PvdA gesprekken te voeren en niet vanavond in deze raadzaal daar een voorschot op te nemen. Ik wil graag constructief vooruitkijken. Arnhem verdient een mooie maar ook een financieel gezonde stad.