Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 april 2019

Weinig huisverboden bij kindermishandeling

Een recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut toont aan dat de gevolgen van huislijk geweld voor jongeren nog ernstiger zijn dan vooraf gedacht. Uit navraag blijkt dat het aantal opgelegde huisverboden bij kindermishandeling in Arnhem relatief laag is. D66, PvdA, AOP en SP maken zich daar zorgen over en dienden onderstaande schriftelijke vragen in.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Het kost jaarlijks zo’n 50 mensen het leven. Eén op de drie geweldsmeldingen bij de politie gaat over partnergeweld, kinder- en oudermishandeling. In iedere schoolklas zit gemiddeld minimaal één kind dat te maken heeft met geweld in huis.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen nóg ernstiger zijn, en dat de doorwerking nog langer duurt dan eerder aangenomen. Eens te meer wordt duidelijk dat kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld zo snel mogelijk hulp moeten krijgen. Manon Steketee (hoogleraar geweld in gezinnen en directeur van het Verwey-Jonker Instituut) ziet huisverboden als een ‘prima middel’ tegen huiselijk geweld, vooral om de hulpverlening op gang te brengen.
Naar aanleiding van dit rapport heeft burgemeester Krikke uit Den Haag aangegeven dat zij sneller een huisverbod wil bij kindermishandeling.

Burgemeestersbevoegdheid

Het opleggen van huisverboden is een recht van de burgemeester. Het verbod houdt in dat een pleger van huislijk geweld in beginsel 10 dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Het is bedoeld om huislijk geweld verder terug te dringen.

Het aantal opgelegde huisverboden is in Arnhem relatief laag. Dit baart de fracties van D66, PvdA, Arnhemse Ouderen Partij en de SP zorgen, zeker gezien de huidige inzichten en de uitkomsten van het rapport. In Arnhem zijn de afgelopen drie jaar de volgende huisverboden opgelegd door de burgemeester:

 • 2016 zijn er 38 opgelegd (en 5x niet)
 • 2017 zijn er 17 opgelegd (en 6x niet)
 • 2018 zijn er 28 opgelegd (en 8x niet)

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fracties van D66 Arnhem, PvdA Arnhem, Arnhemse OuderenPartij en SP Arnhem de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent u het rapport, wat is uw reactie op het rapport. (Graag een uitgebreide toelichting).
 2. Hoeveel meldingen van huislijk geweld zijn er in 2016/2017 en 2018 in Arnhem geweest?
 3. Hoe verklaart u het lage aantal opgelegde huisverboden?
 4. Bent u van mening dat het opleggen van huisverbod een goed middel is om de hulpverlening op gang te brengen?
 5. Welke inspanningen heeft u de afgelopen 2 jaar verricht om huislijk geweld in Arnhem te verminderen?
 6. Bent u bereid advies in te winnen bij het Verweij-Jonker instituut en de gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen.
 7. Bent u bereid om deskundig onderzoek te laten doen naar huislijk geweld in Arnhem en te komen met een plan van aanpak in Arnhem. Zo nee waarom niet, zo ja wanneer kunnen wij hiervan de eerste resultaten verwachten.
 8. Kunt u aangeven hoe het staat met de kennis en expertise bij de politie over psychische mishandeling? Is zij in voldoende mate bekend met de signalementen van psychische mishandeling zoals controle, dwang en angst? Zo nee, waarom niet? Maakt de politie onderscheid tussen fysieke en psychische mishandeling bij haar activiteiten?
 9. Is huislijk geweld een vast terugkerend thema in uw overleg met OM en politie? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw antwoord,

Sabine Andeweg, D66
Hanny van Nunen, PvdA
Nico Wiggers, Arnhemse OuderenPartij
Gerrie Elfrink, SP