Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 april 2019

Experiment wietteelt: Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet?

De Arnhemse raad geeft al langere tijd regelmatig signalen af dat ook de achterdeur van de coffeeshops gereguleerd moeten worden. Met onder meer de oproep om het wietmanifest te ondertekenen, tot de expliciete oproep Arnhem aan te melden voor het experiment met gereguleerde wietteelt. Over dat laatste punt ontving de Arnhemse gemeenteraad op 25 april een raadsbrief ‘Aanmelding Arnhem voor experiment gesloten coffeeshopketen’ van de burgemeester. Voor D66 en SP aanleiding om bij de eerstvolgende mogelijkheid mondelinge vragen te gaan stellen:

  1. Is de burgemeester van plan om uitvoering geven aan de motie?
    Zo ja, wanneer gaat hij Arnhem aanmelden voor het experiment (dit kon vanaf 23 april)?
    Zo nee, waarom heeft hij dat niet expliciet voorgelegd aan de gemeenteraad doormiddel van een raadsvoorstel?