Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 april 2019

Bomen voor de bühne

Op 17 april, een maand na de start van het broedseizoen, behandelde de gemeenteraad de motie ‘Moratorium bomenkap van gezonde bomen tijdens broedseizoen’ van de Partij voor de Dieren. D66 raadslid Maarten Venhoek ontving meerdere vragen waarom wij als groene partij bij de tegenstemmers stonden.

Bomen vogelvrij?

Ook zonder kapvergunning zijn er nog veel regels die Arnhemse bomen beschermen. Zo is er de Arnhemse ‘groene structuur’, waarbinnen het grootste deel van de bomen beschermd zijn. Daarnaast zijn markante bomen beschermd door hun plaatsing op de ‘bomenlijst’. En natuurlijk is het met de flora en fauna wet verboden om bomen te kappen tijdens het broedseizoen.

Meer dan de titel

Met deze bescherming van de Arnhemse bomen is feitelijk al voldaan aan de sympathieke titel van de motie. Maar de titel dekt de lading van de motie niet. Het gevolg van deze motie is namelijk een zeer vergaand totaalverbod op het kappen van bomen. Niet alleen voor de gemeente. Niet alleen tijdens het broedseizoen. Helemaal geen kap meer, ook niet midden in de winter door gewone mensen in hun eigen achtertuin.

Aangekondigd beleid laat op zich wachten

Voor D66 is het belangrijk dat bomen niet zomaar en onnodig gekapt worden. Net zo goed kunnen we niet alle ontwikkeling in de stad de nek omdraaien of inwoner de zeggenschap over de eigen tuin ontnemen. Wij zitten dan ook met smart te wachten op het nieuwe bomen (kap) beleid dat door het college vorig jaar is aangekondigd.

“Met moties aannemen moet je net zo zorgvuldig zijn als met bomen kappen”, vergelijkt Venhoek. “Je moet niet afgaan op wat mooi klinkt voor de bühne, je moet kijken naar wat de impact ervan is voor de maatschappij.”

 

Downloads