Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 april 2019

Biomassa is géén duurzame energiebron

De Arnhemse gemeenteraad vergaderde op 17 april over de Arnhemse aanpak van de klimaat-maatregelen. Het D66-raadslid Sjoerd Dijk is blij met de stappen die het college zet, maar had meer voortvarendheid en ambitie verwacht. “Het voorstel dat de gemeenteraad ontving, leest deels als een informatiefolder en deels als een procesbeschrijving. Ik had op meer gehoopt.”

Het kan niemand zijn ontgaan: de noodzaak om maatregelen te nemen om het klimaat te redden is enorm. Voor inwoners, bedrijven en overheden betekent dit investeren in energiebesparende maatregelen en in duurzame energiebronnen. De grootste steen des aanstoots in de Arnhemse aanpak was – naast gebrek aan ambitie – dat het college biomassa ziet als een tijdelijk oplossing voor de energietransitie.

Niet duurzaam

Biomassa, het verbranden van hout- en plantenresten om energie op te wekken, zou duurzaam zijn omdat het CO₂-neutraal zou zijn. Bij verbranding van biomassa komt net zoveel CO₂ vrij als de bomen en planten tijdens hun leven uit de lucht opgenomen hebben. Toch zijn er steeds meer zorgen over of biomassa wel zo duurzaam is. Op dit moment is het zo dat gezonde bomen worden gekapt en vervolgens verstookt in biomassacentrales. Klimaatdrammer Dijk vindt dat een slechte ontwikkeling.

Biomassa aan banden

Daarom heeft hij een amendement (pdf) ingediend, samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren, dat het gebruik van biomassa aan banden legt. Alleen als de biomassa een duurzame herkomst heeft, mag het als een tijdelijke oplossing worden toegepast. Het amendement is met een overgrote meerderheid aangenomen door de Arnhemse gemeenteraad.