Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 maart 2019

Overlast door woningsplitsing aangekaart

In steeds meer wijken krijgen Arnhemmers te maken met de gevolgen van woningsplitsing en verkamering. D66 vroeg samen met ChristenUnie en PvdA afgelopen januari al aandacht voor de regels hiervoor. Op woensdag 20 maart kwam dit agenderingsverzoek eindelijk aan bod. “Woningsplitsing kent natuurlijk voor- en nadelen” stelt D66-raadslid en initiatiefnemer Sjoerd Dijk. “Duidelijke regels helpen de problemen te verkleinen.”

In steeds meer wijken ervaren inwoners overlast door woningsplitsing. Het gaat daarbij vooral om parkeeroverlast door fietsen en auto’s en om geluidsoverlast door veel bewoners in een opgesplitste woning. De raadsbrief over de beleidsevaluatie over woningsplitsing en verkamering (pdf) was aanleiding om dit te kunnen agenderen. Waar gevraagd werd oplossingsrichtingen uit te werken na input van de raad, was agendering nodig om de gewenste input op tafel te krijgen.

Wel behoefte, geen regels

Starters en studenten hebben behoefte aan meer kleinere woningen in Arnhem. Het splitsen van woningen in meer woningen of in studentenkamers is daarom een welkome aanvulling op de voorraad kleinere woningen. Het moet alleen niet leiden tot overlast en een onevenwichtige samenstelling van een wijk.

Bij nieuwbouw zijn er allerlei regels voor zaken als buitenruimte en parkeernormen. Bij woningsplitsing gelden deze regels niet, waardoor overlast voor de omwonenden ontstaat. “De weinige regels die er wel zijn voor woningsplitsing gelden maar voor drie wijken”, constateert Dijk, “de rest van Arnhem is daardoor vogelvrij.”

Verantwoorde woningsplitsing

Woningsplitsing moet in Arnhem op een verantwoorde manier plaatsvinden. Daarvoor moet de gemeente regels opstellen. Wat D66 betreft moeten de volgende punten daarin opgenomen worden:

  • Zorg dat het vergunningstelsel voor woningsplitsing geldt voor de héle stad.
  • Stel minimumeisen per gesplitste woning voor oppervlakte, parkeerplaatsen en/of fietsenberging en aan de buitenruimte.
  • Stel eisen aan de kwaliteit van de woning, met name voor wat betreft de geluidsisolatie.

Om ook de overlast vanuit het gedrag van huurders te kunnen beheersen wil D66 ‘geregeld beheer’ verplichten. Niet alleen een verhuurdersreglement, ook een goed bereikbaar aanspreekpunt voor omwonenden die hun klachten serieus afhandelt.

Behoefte aan snelheid

Afgelopen woensdag spraken drie bewoners in over de overlast die zij ervaren. Eens te meer maakt dit duidelijk dat de mensen met smart wachten op (nieuwe) regels rondom woningsplitsing. “Het onderwerp verdient het om goed besproken te worden, maar niet te lang: wij moeten de mouwen opstropen en aan de slag. Gelul voorkomt geen overlast”, besluit Dijk. Wat D66 raadslid Dijk betreft komt het college snel met een voorstel. Zo niet dan overweegt hij zelf een initiatief voorstel in te dienen.