Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019

Geschokt door seksueel misbruik speciaal onderwijs

Uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland blijkt dat een kwart van de meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs werd gedwongen tot seksuele handelingen. Dit publiceerde de Volkskrant op vrijdag 29 maart. Geschokt door de niet te bevatten omvang van dit misbruik stelde D66 raadslid Sabine Andeweg diezelfde dag nog schriftelijke vragen over de situatie op Arnhemse scholen.

“Een kwart van de meisjes in het speciaal onderwijs werd gedwongen tot seksuele handelingen”, bericht de Volkskrant vandaag. De D66 fractie is geschrokken van dat percentage. Kinderen op het speciaal onderwijs zijn kwetsbaar en het is bijzonder kwalijk dat het niet lukt hen in bescherming te nemen.

Ieder kind moet de kans krijgen om zich in een veilige omgeving te ontplooien. Met name in het speciaal onderwijs is daar extra aandacht voor nodig. De uitkomsten van het onderzoek waar de Volkskrant over bericht baart de fractie van D66 dan ook grote zorgen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft de wethouder kennisgenomen van het rapport van Rutgers en Soa Aids Nederland?
  2. Kan de wethouder aangeven hoe het met de situatie rondom gedwongen seksuele handelingen in het speciaal onderwijs in Arnhem gesteld is?
  3. Heeft de wethouder in het verleden signalen ontvangen over de ontwikkelingen die nu in het nieuws komen?
  4. Rutgers en Soa Nederland pleiten voor betere voorlichting en een jaarlijkse herhaling van voorlichting over grensoverschrijdend gedrag, liefde en voorbehoedsmiddelen. Onderschrijft de wethouder deze aanbevelingen en is de wethouder bereid het gesprek hierover aan te gaan met de schoolbesturen en indien nodig aan te dringen op extra aandacht voor dit onderwerp?

Sabine Andeweg mede namens de fractie van D66 Arnhem


Documenten