Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 maart 2019

Creatief ondernemerschap verankerd in Coehoorn

Op woensdag 27 februari stemde de Arnhemse gemeenteraad in met de Gebiedsvisie Coehoorn Creatieve Wijk. De gebiedsvisie is het resultaat van een motie van D66 en andere partijen uit juni 2018 voor een permanente plek voor het project Coehoorn Centraal in de wijk. Dit experiment dat ruimte bood aan creatieve ondernemers is na 5 jaar een groot succes gebleken en moest behouden worden voor de stad.

In Coehoorn zijn op dit moment ruim 80 creatieve ondernemingen, van klein tot groot, gevestigd. Het project, waarbij de gemeente zich terugtrok als vastgoedontwikkelaar en de regie over de gemeentelijke panden overgaf aan creatieve ondernemers, is daarmee een groot succes en een landelijk aansprekend voorbeeld van wat bewoners en ondernemers op eigen initiatief kunnen bereiken in de ontwikkeling van buurten. Raadslid Mattijs Loor: “We kunnen als Arnhem trots zijn op dit ondernemende initiatief. Coehoorn is een voorbeeld in binnen- en buitenland voor wat er mogelijk is als je als overheid creativiteit de ruimte geeft.”

Samen ontwikkelen

Voor D66 is het essentieel dat de gemeente niet alleen met de initiatiefnemers van Coehoorn Centraal samenwerkt, maar ook de bewoners betrekt. Een deel van de nieuwe ontwikkelingen, met name de beoogde woningbouw, is van invloed op de woonomgeving van mensen. Zij moeten mee kunnen praten over hoe dit er precies uit komt te zien. Een voorstel van D66 om de ruimte te geven om in overleg met bewoners de geplande bouwvlakken nog wat aan te passen, werd afgelopen woensdag met grote meerderheid aangenomen.

Minder auto’s en betaalbaar wonen

Samen met GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren diende D66 een voorstel in om in Coehoorn flexibel met de parkeernormen om te gaan. De wijk ligt centraal in de stad en dicht bij het station. Bovendien mikt de ontwikkeling op een jonge, creatieve doelgroep waar autobezit lang niet altijd vanzelfsprekend is. Wat D66 betreft maken we nergens in Arnhem meer parkeerplaatsen dan nodig is. De ruimte is schaars en ondergrondsparkeren drijft de prijs van woningen onnodig hoog op. Mensen moeten de keuze hebben om betaalbaar te wonen zonder verplicht een parkeerplaats te kopen.

Creatieve ondernemers behouden

De plannen in de gebiedsvisie voor Coehoorn zijn bedoeld om de creatieve ondernemers een permanente plek in de wijk te geven en daarmee hun waarde voor de Arnhemse economie te borgen. Er worden echter in de gebiedsvisie veel panden gesloopt en in andere vorm herbouwd. Voor D66 is het wel essentieel dat pas gesloopt wordt als nieuwe huisvesting voor de ondernemers beschikbaar is in het gebied. Op die manier voorkomen we dat straks wél een mooie nieuwe buurt ontwikkeld is, maar de creativiteit waar het mee begon is verdwenen. De wethouder zei de raad toe de plannen voor de verschillende bouwprojecten in het gebied in samenhang te ontwikkelen, en dat eerst nieuwe ruimte wordt gecreëerd voor dat bestaande bedrijfsruimtes moeten verdwijnen.