Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 februari 2019

Vragen over toekomst spoorverbinding Arnhem-Tiel

De treinverbinding Arnhem – Tiel is een belangrijke spoorverbinding voor Arnhem en de regio. Op 6 februari jl. heeft het college van de gemeente Overbetuwe haar raad geïnformeerd over een onderzoek naar de toekomst van de spoorverbinding Arnhem-Elst-Tiel. Mogelijk dat deze vervangen gaat worden door een bus waarbij ook gekeken wordt naar een andere ontsluiting van Tiel dan naar Arnhem.

Samen met de SP stelde D66 de volgende vragen aan het college:

  1. Wat betekent het (zowel economisch als sociaal) voor Arnhem als de spoorverbinding van Arnhem via Elst naar Tiel verdwijnt?
  2. Wat betekent het voor Arnhem als de vervangende vervoersoptie niet meer als focus Arnhem heeft maar bijv. Veenendaal?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland.

  1. Bent u gevraagd om deel te nemen aan c.q. betrokken te zijn bij dit onderzoek? Zo nee, waarom neemt u dan geen deel c.q. bent u niet betrokken? Zo ja, wat beoogt u met deelname aan dit onderzoek?
  2. Heeft de gemeente Overbetuwe u geïnformeerd over dit onderzoek? Zo ja, wanneer en hoe heeft u gereageerd? Wat is dan de reden dat u de gemeenteraad niet geïnformeerd heeft over dit onderzoek, het verzoek en uw reactie?
  3. Als u niet gevraagd noch geïnformeerd bent, hoe komt het dan dat u zo slecht betrokken bent bij de omliggende gemeentes dat dit soort informatie u niet bereikt?
  4. Als u niet gevraagd noch geïnformeerd bent, ziet u dat dan als een probleem? Zo nee, kunt u dat toelichten? Zo ja, wat gaat u dan ondernemen in de richting van Overbetuwe in deze kwestie? Welke maatregelen gaat u dan treffen om uw contacten en betrokkenheid bij de gemeentes in de regio te verbeteren?
  5. Wat vindt u ervan dat de gemeenteraad van Arnhem dit nieuws via buurgemeenten heeft moeten vernemen?