Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 februari 2019

D66 wil gezonde lucht in héél Arnhem

In Arnhem sterven jaarlijks tientallen mensen vroegtijdig door de effecten van ongezonde lucht. Daarom verklaarde D66 raadslid Maarten Venhoek teleurgesteld te zijn door het totale gebrek aan ambitie in de ‘Luchtagenda’, waar de raad woensdag 13 februari over stemde. Om toch ambitie aan te brengen diende hij verschillende moties en amendementen in.

Met de Luchtagenda ‘Naar een schonere lucht in 2025’ slaat wethouder Bouwkamp een nietje door drie plannen waartoe de raad al eerder heeft besloten, en een plan dat door Royal Haskoning als niet realiseerbaar wordt gekwalificeerd. “Het gaat alleen over de luchtkwaliteit in het centrum lijkt het, en dan vooral veroorzaakt door transport”, constateert Venhoek teleurgesteld. “We moeten erop aansturen dat de lucht in heel Arnhem gezond wordt.”

Gezonde lucht

Om te streven naar schone lucht is het wel belangrijk te weten wat daar precies onder valt. D66 wil niet alleen ‘schone’ lucht, maar gewoon gezonde lucht in heel Arnhem. Daarom stellen D66 en de Partij voor de Dieren voor om de normen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) aan te houden. En samen met de PvdD en GroenLinks vraagt D66 om voortaan bij alle stukken over de leefomgeving de gezondsheidsnormen te vermelden, zodat de raad ook kan oordelen of plannen niet alleen financieel gezond zijn. Deze voorstellen zijn beiden met grote meerderheid aangenomen door de raad.

Meten is weten

Ook het voorstel de daadwerkelijke fijnstofvervuiling te meten in plaats van te vertrouwen op rekenmodellen is met overweldigende meerderheid aangenomen. Een fijnmazig netwerk van meetpunten, met hulp van inwoners, hoeft niet veel te kosten en levert naast betrouwbare informatie ook dat inwoners bewuster worden van de luchtkwaliteit.

Eindelijk ambitie

Het GroenLinks-voorstel dat D66 mede indiende over het verplaatsen van brommers en snorfietsers naar de rijbaan heeft het helaas niet gehaald. Desondanks is D66 tevreden met het resultaat. “De blik is breder, de normen hoger, en de ambities duidelijker” vat een gerustgestelde Venhoek samen. “Hiermee verleggen we de ambitie van ‘doen wat al gedaan wordt’ naar echt gezonde lucht voor heel Arnhem in 2040.”


Ingediende amendementen en moties: