Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 februari 2019

Arnhem veiliger; 7 + 1 speerpunten voor de komende vier jaar

Arnhem scoort hoog op het lijstje ‘meest onveilige steden’. Dat moet en kan beter. Gisteravond sprak de gemeenteraad over de Kadernota Veiligheid. Na een uitvoerige bespreking en het aannemen van twee amendementen, werd met de nota ingestemd. Een van die twee amendementen was van D66. Het voegt de bestrijding van online criminaliteit toe als speerpunt nummer 8.

De Kadernota Veiligheid beschrijft hoe de gemeente de komende vier jaar werkt aan een veiligere stad voor haar inwoners. Naast het reguliere veiligheidsbeleid stonden er in de nota zeven prioriteiten genoemd; dat zijn de zaken die de komende jaren extra aandacht krijgen. Een aantal zijn hierbij voor ons in het bijzonder van belang. Zoals de High Impact Crimes (roofovervallen, zware mishandeling en verkrachting). Na vragen van D66 heeft de burgemeester toegezegd het telefoonnummer van het Centrum voor Seksueel Geweld 0800-0188 op de gemeentelijke website te zetten. Huiselijk geweld wordt integraal aangepakt; de slachtoffers krijgen de juiste hulp en de daders worden gestraft, maar krijgen ook hulpverlening, zodat volgende gevallen hopelijk worden voorkomen. D66 steunde het amendement dat dit regelt.

Het tegengaan van ondermijning is een ander speerpunt. D66 hoopt dat Arnhem geselecteerd wordt om mee te doen aan de landelijke proef met legale wietteelt, want daar kunnen we waarschijnlijk al een hoop ondermijning mee ondervangen. Voor de bestrijding van woonoverlast worden er wijkveiligheidsagenda’s opgesteld met de wijkbewoners. Want wie anders dan de bewoners zelf weten het beste wat er nodig is in hun wijk? Het aantal incidenten met verwarde personen neemt toe. Op Omroep Gelderland konden we deze week lezen dat er inmiddels een speciaal meldpunt is, waardoor verwarde personen sneller de juiste hulp krijgen. Als je al jong in de criminaliteit belandt, is dat een slecht vooruitzicht voor de toekomst. We moeten voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit belanden. Jongeren moeten niet op straat hangen maar naar school, want een diploma is een ticket naar een betere toekomst. Als dat nodig is, moeten zij snel de juiste hulp krijgen.

Een belangrijk punt voor D66 is altijd de bestrijding van discriminatie. Discriminatie is iets verschrikkelijks. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn en iedereen verdient dezelfde kansen. Het is dan ook wat ons betreft essentieel dat we hier blijvende aandacht voor hebben. Al vaker vroegen we aandacht voor het vergroten van de meldingsbereidheid, een proef met anoniem solliciteren en een pilot met stopformulieren om etnisch profileren door de politie tegen te gaan. We zijn dus blij dat de bestrijding van discriminatie ook de komende periode hoog op het prioriteitenlijstje staat.

Digitaal steeds belangrijker

We misten het digitale aspect in de nota. De digitale wereld is het verlengstuk van de fysieke wereld geworden. Online criminaliteit is een groeiend probleem. Denk hierbij onder andere aan hacken, het verspreiden van virussen, digitale oplichting (phishing) en afpersing, identiteitsfraude, het via internet seksueel benaderen van minderjarigen (grooming), het verspreiden van wraakporno en nepnieuws, haatzaaien, en het aanzetten tot terrorisme.
De afgelopen weken was dit volop in het nieuws. Reden voor D66 om, samen met GroenLinks en de PvdA, een amendement in te dienen om de bestrijding van deze online criminaliteit toe te voegen als 8e prioriteit. Dit amendement werd unaniem aangenomen, waarmee de bestrijding en preventie van online criminaliteit de achtste prioriteit is in het veiligheidsbeleid.