Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

MKB-toets plaveit de weg voor de meest MKB-vriendelijke gemeente

Woensdag 30 januari stelden VVD en D66 vragen aan het College van B&W over de invoering van de ‘MKB-toets’ voor lokale regelgeving in Arnhem. Het doel van de MKB-toets is dat wet- en regelgeving beter uitvoerbaar is voor kleine en middelgrote bedrijven. Raadslid Mattijs Loor: “D66 wil graag dat Arnhem de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland wordt. Het beter toetsen van de uitvoerbaarheid van regels voor bedrijven kan daarbij helpen. Het maakt Arnhem een aantrekkelijke stad voor ondernemers.”

In de beantwoording gaf wethouder Jan van Dellen aan dat Arnhem zich gemeld heeft bij MKB-Nederland voor toepassing van de toets, maar dat nog geen keuze is gemaakt in welke gemeentes dit instrument als pilot uitgerold gaat worden. Ook gaf hij op vragen van D66 aan dat hij zich nog altijd inzet om te zorgen dat Arnhem kans maakt op de titel ‘Meest MKB-vriendelijke gemeente 2019’. De winnaar hiervan wordt in maart 2019 door MKB-Nederland bekendgemaakt.

Tekst mondeling vragen

Het kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat zij de MKB-toets gaan testen. Het doel van de MKB-toets is dat (nieuwe) wet- en regelgeving beter uitvoerbaar is voor kleine en middelgrote bedrijven. Dit gebeurt veelal op gemeentelijk niveau in de ontwerpfase van wet- en regelgeving met panels van ondernemers die, samen met de gemeente, toetsten wat werkbaar is en wat niet. MKB-Nederland heeft, samen met ondernemers, concrete pilots ontwikkeld die klaar staan om uitgevoerd te worden.

Onze vragen:

  1. Is het college bekend met de MKB-toets zoals deze is opgenomen in het regeerakkoord?
  2. Zo ja, is het college voornemens om de MKB-toets in de gemeente Arnhem te gaan testen volgens de Pilot van MKB-Nederland?
  3. Is het college bereid om te onderzoeken of de MKB-toets geïntegreerd kan worden met de invoering van ‘Van bedrijven weten’ zodat Arnhem zich daadwerkelijk kan profileren als (meest) MKB vriendelijke gemeente?