Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

Arnhem gaat 100 jaar algemeen kiesrecht vieren

Het is een historisch belangrijk jaar voor de politiek. Want 100 jaar geleden werd namelijk het actief kiesrecht ingevoerd voor vrouwen, nadat het in 1917 al was ingevoerd voor mannen. Dit was het startpunt van een volwaardige democratie. D66 wil dat de gemeente hier aandacht aan besteedt en vroeg vanavond de gemeente dat te doen door het organiseren van activiteiten.

Vrouwenkiesrecht: de geboorte van een volwaardige democratie

Nadat eerst in 1917 al het algemeen kiesrecht voor mannen was ingevoerd, en Suze Groeneweg in 1918 als eerste vrouw in de Tweede Kamer werd verkozen, mochten vanaf 1919 voortaan vrouwen ook stemmen. Die beslissing heeft ertoe geleid dat vrouwen eindelijk mee konden beslissen over belangrijke keuzes die werden gemaakt over hun leven. De geboorte van een volwaardige democratie en een grote stap richting de gelijkwaardigheid van vrouwen.

Democratie is het waard om gevierd te worden

Reden genoeg voor een feestje. In het hele land worden er dit jaar dan ook zowel landelijk als lokaal allerlei activiteiten georganiseerd om dit te vieren. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Arnhem ook aandacht besteedt aan 100 jaar kiesrecht, en vroeg daarom de burgemeester om samen met andere organisaties (zoals de Provincie, Prodemos, musea en scholen) activiteiten te organiseren rondom dit thema. Raadslid Susan van Ommen: “Democratische rechten zijn een groot goed. Voor de meeste Nederlanders is dit een vanzelfsprekendheid, maar het is iets heel bijzonders. De kennis over de democratie neemt echter af. Daarom is het juist belangrijk om hier blijvende aandacht aan te besteden. Bovendien vergroot dit soort activiteiten de betrokkenheid van burgers bij de democratie.” De activiteiten zouden bijvoorbeeld plaats kunnen vinden op het stadhuis, als symbool van de lokale democratie.

Op de vragen zegde de burgemeester toe ook in Arnhem aandacht te zullen besteden aan 100 jaar algemeen kiesrecht door deze bijzondere mijlpaal te gaan vieren.