Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 december 2018

Meerderheid raad stemt tegen extra budget bij PGB-zorg

Op 28 november stelde de gemeenteraad van Arnhem de nieuwe verordeningen voor Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp vast. D66 wil dat iedereen zelf kan kiezen welke hulp men wil. Hiervoor is een goed persoonsgebonden budget nodig (PGB). Maar dan moeten daar geen onnodige regels en voorwaarden aan hangen, en moeten de tarieven ook bij PGB-zorg hoog genoeg zijn voor ondernemerschap in de zorg.

Een begrijpelijker toelichting

Voor D66 is het logisch dat de toelichting bij nieuwe regels voor iedereen te begrijpen moet zijn. Zeker voor de inwoners en zorgverleners die ermee te maken krijgen. Op vragen van D66 raadslid Mattijs Loor zei wethouder Van der Zee toe dat er met cliëntenorganisaties gewerkt zal worden aan een begrijpelijke toelichting bij de regels.

En soepeler voorwaarden

Bij de behandeling van de verordeningen was verder veel aandacht voor de toegankelijkheid van zorg uit een PGB. Samen met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD en Arnhem Centraal diende D66 wijzigingsvoorstellen in om de voorwaarden van het persoonsgebonden budget te versoepelen.

Maar geen innovatie

Een ander voorstel van D66 was om ook zorgverleners die op basis van een persoonsgebonden budget werken budget te geven voor financiële risico’s en ontwikkeling en innovatie. “Financiële risico’s horen bij ondernemen, ook in de zorg. En met goede ontwikkeling en innovaties is soms een wereld te winnen”, stelt Loor. “Het is niet eerlijk als we bij gecontracteerde aanbieders daar wel voor betalen, maar bij persoonsgebonden budgetten niet. En dat terwijl de gemeente bij een persoonsgebonden budget sowieso al voordeliger uit is.”

Helaas dacht de rest van de raad hier anders over. Alleen Partij voor de Dieren, CDA, PVV en ChristenUnie stemden met D66 mee. “Het is jammer dat de raad deze kans voor meer innovatie en een steviger basis voor PGB-zorg door haar vingers laat glippen”, aldus een teleurgestelde Loor. “Doordat er geen budget komt om risico’s af te dekken en te innoveren, zijn Arnhemmers met een persoonsgebonden budget slechter af.”