Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Arnhem loopt geld voor duurzaamheid mis

Arnhem werkt op vele vlakken aan verduurzaming. Goed werk wat vaak investeringen  vraagt voordat er opbrengst komt. Om dergelijke investeringen aan te jagen bieden het Rijk en de Provincie uitkeringen aan. Nu de verdeling van dat geld bekend is ontbreekt Arnhem in alle lijstjes. D66 raadslid Maarten Venhoek is hierover verbaasd en vraagt het college voor opheldering: Waarom laat Arnhem dit geld liggen?

Op 7 december jl. is de Decembercirculaire Gemeentefonds 2018 gepubliceerd. In deze circulaire wordt extra Rijksgeld voor specifieke doelen aan de gemeentes beschikbaar gesteld.

Arnhem heeft zich in het kader van de energietransitie een aantal doelen gesteld, zoals het werken aan een zero emissie stadslogistiek, het aardgas vrij maken van minimaal 3 wijken en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (waaronder schoolgebouwen). Wat D66 betreft moet het college zich maximaal inzetten voor het aantrekken van partners die kunnen helpen (met kennis en/of middelen) met het zo snel mogelijk verduurzamen van de stad.

Wat in de decembercirculaire opvalt is dat Arnhem voor de decentralisatie-uitkeringen die gericht zijn op energiebeleid Arnhem niet genoemd wordt. Het gaat concreet om de uitkeringen voor:

  • “Zero emissie stadslogistiek”
  • “Verduurzaming basisscholen”
  • “Aardgasvrije wijken”
  • “Innovatieve aanpak energiebesparing”.

De fractie van D66 heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft u voor de hiervoor genoemde doelen een aanvraag ingediend bij het Rijk, zo nee waarom niet?
  2. Zo u aanvragen heeft gedaan, op welke gronden zijn deze dan niet door het Rijk toegekend?

De provincie Gelderland heeft een subsidie van € 5 miljoen beschikbaar gemaakt voor de gemeente met het beste plan om een bestaande wijk aardgasvrij te maken.

  1. Gaat u met hernieuwde energie een aanvraag voor deze subsidie indienen, zo nee waarom niet?