Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 november 2018

“Zet in op de best passende zorg”

De toekomst van de WMO-hulp en de jeugdzorg was een belangrijk punt van zorg voor D66 bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2019-2022. Tot onze teleurstelling kon het college van B&W in de begroting nog niets zeggen over de verwachte kostenstijgingen en de gevolgen daarvan voor Arnhemmers. En dat terwijl al bekend is dat over 2018 een tekort van ruim 6 miljoen euro optreed voor de jeugdzorg in Arnhem. Voor D66 geldt als uitgangspunt dat iedereen de best passende hulp moet krijgen: optimaal maatwerk voor alle inwoners. Op de lange termijn is dat ook het voordeligst: door mensen zo goed mogelijk te helpen is de hulp effectief en worden nieuwe zorgvragen zo veel mogelijk voorkomen.

Kennis en ervaring delen

Onderzoeken elders in het land – bijvoorbeeld op het gebied van geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen – laten zien dat het voor zorgprofessionals nogal eens moeilijk is om de juiste hulp voor een cliënt te kiezen. Ook zij worstelen met ingewikkelde regelgeving en een woud aan verschillende aanbieders. Wat D66 betreft is het daarom zaak om deze professionals zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat zij met hun kennis en ervaring de juiste zorg kunnen aanbieden. Raadslid Mattijs Loor: “Dit geldt uiteraard ook voor de Arnhemse wijkteams, die in een inkoopsysteem kunnen kiezen uit meer dan 600 verschillende zorgaanbieders. Het beter delen van ervaringen tussen zorgprofessionals onderling kan helpen bij het maken van de optimale keuze voor de cliënt.”

Preventie

In sommige gevallen is intensieve hulpverlening te voorkomen, door tijdig in te zetten op preventie. Voorkomen van problemen is beter voor de cliënt, die niet afhankelijk wordt van hulp, en voor de gemeente, die hiermee kosten bespaart. “Op dit moment zijn de sociale wijkteams in Arnhem vooral erg druk met het beantwoorden van de zorgvraag van inwoners,” aldus Mattijs Loor, “Ik verwacht dat er vaak betere hulp kan worden geboden door meer in te zetten op preventie.”

Motie

Om de kennisdeling tussen zorgprofessionals in Arnhem te bevorderen en de inzet op preventie te vergroten, diende D66 bij de begrotingsbehandeling een motie in. In de motie werd het college verzocht om samen met de sociale wijkteams te onderzoeken wat gedaan zou kunnen worden om beter informatie te delen, vaker de best passende zorg te kunnen bieden en meer in te zetten op preventie. Hierbij zouden wat D66 betreft ook de zorgverzekeraars en huisartsen moeten worden betrokken. Naar aanleiding van de motie zei wethouder Van der Zee toe voor het einde van het jaar te komen met een eerste inventarisatie.

Lees de hele tekst van de motie hier.