Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

Arnhem vuurwerkvrij?

Het is weer bijna oud-en-nieuw. En met het naderen van de jaarwisseling, neemt ook het (illegaal) afsteken van vuurwerk toe. Dit levert een ongekende overlast op voor mensen en dieren. Op oudejaarsnacht wordt er enorme milieuschade veroorzaakt. Elke jaarwisseling opnieuw zijn er bovendien talloze slachtoffers. Raadsleden Maarten Venhoek van D66 en Leo de Groot van de Partij voor de Dieren vragen het college naar een vuurwerkvrij Arnhem.

Wat D66 en de PvdD betreft gaan we de komende tijd op een andere manier naar consumentenvuurwerk kijken. Traditie is volgens ons geen reden om deze volstrekt onwenselijke situatie in stand te houden. Wij vinden dat we op termijn af moeten van het afsteken van consumentenvuurwerk. De gemeente Arnhem kan daarin eerste betekenisvolle stappen zetten.

Gelet daarop hebben de fracties van D66 en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het afsteken van vuurwerk door particulieren, gelet op bovengenoemde overwegingen, een onwenselijk verschijnsel is en dat traditie geen reden is om zoiets onwenselijks in stand te houden?
  2. Is het college bereid te onderzoeken of het aantal vuurwerkvrije gebieden in onze gemeente geleidelijk kan worden uitgebreid. Te beginnen met gebieden met relatief veel natuur en dieren- en daarnaast ook de binnenstad te beginnen met het gebied binnen de singels?
  3. Is het college bereid zich actief aan te sluiten bij gemeenten die zich openlijk uitspreken om het afsteken van consumentenvuurwerk tegen te gaan, zoals Hilversum en Rotterdam?
  4. Is het College bereid het vuurwerkbeleid op korte termijn te evalueren en met de raad te bespreken?