Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

Urgentie van statushouders

In steeds meer gemeenten gaan stemmen op dat statushouders geen voorrang mogen op een sociale huurwoning. D66 meent dat daarbij deze mensen de zondebok worden van het woningtekort. Deze ontwikkeling is ongewenst, beschuldigt onschuldigen, en hindert het integratieproces van mensen die het recht hebben hier te zijn. D66 raadslid Susan van Ommen vraagt het Arnhemse college of zij zich willen distantiëren van dergelijk populisme.

Hieronder leest u de mondelinge vragen ‘Urgentie van statushouders’ die naar verwachting tijdens de politieke avond van 7 november beantwoord gaan worden.

Urgentie van statushouders

Geacht college,

  1. Is het college van B&W ermee bekend dat de gemeente Castricum op initiatief van de VVD-wethouder Paul Slettenhaar de voorrang voor statushouders op een sociale huurwoning heeft afgeschaft en er in meerdere gemeenten dezelfde geluiden klinken?
    .
  2. Deelt het college de mening van D66 dat politieke partijen daarmee proberen statushouders de schuld te geven van het woningtekort, dat bevolkingsgroepen hiermee tegen elkaar worden opgezet en dat deze discussie afleidt van het echte probleem: te weinig woningen voor álle woningzoekenden?
    .
  3. Is het college het met D66 eens dat het wenselijk is dat statushouders zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving en dat langer verblijven in een AZC een succesvolle integratie belemmert?
    .
  4. Deelt het college van B&W de mening van D66 dat het een onwenselijke ontwikkeling is om de urgentie van statushouders te schrappen uit de Arnhemse Huisvestingsverordening?

In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Susan van Ommen
D66 Arnhem

Update 7 november

Twee grote artikelen in De Gelderlander vandaag onderstrepen het standpunt van D66.