Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018

Arnhem ondertekent Verklaring van Dordrecht

Uitsluiting van transgender mensen op de arbeidsmarkt is een groot probleem in Nederland. Armoede en sociaal isolement onder transgenders vallen niet los te zien van de discriminatie die zij ervaren bij het vinden van werk. Op donderdag 11 oktober ondertekende de gemeente Arnhem de Verklaring van Dordrecht, een plan voor transgendervriendelijk werkgeverschap.

Transgenders hebben volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 3 keer vaker dan de algemene bevolking een werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met de Verklaring van Dordrecht helpt een werkgever om uitsluiting te verminderen, bijvoorbeeld door discriminatie op de werkvloer te voorkomen en door iemands transitie op het werk te vergemakkelijken, maar ook door een grotere bewustwording op het werk te bevorderen over genderdiversiteit.

Coming-Outdag

Dat de verklaring op 11 oktober is ondertekend is geen toeval. Deze dag is het namelijk internationale Coming-Outdag, een dag waarop de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen centraal staat. De gemeente vindt het belangrijk dat Arnhem een stad is waar het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen ongeacht leeftijd, geaardheid, achtergrond of beperking.

Eindelijk!

Voormalig D66 raadslid Suzan Kemperman was jarenlang voorvechter van een betere positie voor LHBTI’ers in Arnhem. Zij pleitte namens D66 Arnhem al in 2016 voor het ondertekenen van de Verklaring van Dordrecht. “We zijn erg verheugd dat de gemeente Arnhem tijdens deze Coming-Outdag eindelijk de verklaring heeft ondertekend”, stelt Kemperman. “We hopen dat dit voorbeeld van goed werkgeverschap navolging krijgt in de stad!”