Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 augustus 2018

Fietsen heeft de toekomst!

D66 zet zich al langere tijd in voor het bevorderen van de fiets en het OV als een volwaardige vervanger van de auto. Zeker voor het transport op de kortere afstanden binnen de grenzen van onze gemeente. Om mensen te bewegen de auto te laten staan en meer gebruik te maken van de (al dan niet elektrische) fiets (in combinatie met het OV) zijn goede voorzieningen een randvoorwaarde.

In ons verkiezingsprogramma zetten we in op uitbreiding van het netwerk van snelfietspaden, meer vrijliggende en bredere fietspaden en meer fietsparkeerplaatsen.

De door de raad enkele jaren geleden aangenomen fietsnota “Nieuwe verbindingen, nieuwe fietsers” bevat ambities in deze richting. Wij willen de komende jaren verder inzetten op het realiseren daarvan. Daarom hebben wij vrijdag 24 augustus schriftelijke vragen gesteld aan het College over het het fietsbeleid in Arnhem.

Wat ons betreft zou Arnhem de ambitie moeten hebben om een echte fietsstad te zijn. Wij willen dan ook graag weten welke concrete acties het College gepland heeft voor het stimuleren van het fietsgebruik en het realiseren van de ambities uit de nota “Nieuwe verbindingen, nieuwe fietsers”, en wat daarvoor de planning is.

De volledige vragen vind je hier.

Thema

Verkeer en vervoer

Op gemeentelijk niveau zet D66 in op fietsen en openbaar vervoer als vervanging voor de auto. Op een duurzame manier bereikbaar blijven is essentieel voor de leefbaarheid en de lokale economie. Hiervoor is een integrale aanpak van mobiliteit nodig, op basis van feiten, en gedragen door de inwoners.

Arnhem is door zijn ligging aan Rijn, IJssel, spoor en snelwegen een natuurlijk knooppunt tussen Randstad en Ruhrgebied. Ruimte voor parkeren is noodzakelijk in een stad als Arnhem, maar moet zo min mogelijk een belasting zijn voor de openbare ruimte. Een succesvolle verschuiving zorgt voor een schonere en beter bereikbare stad.

Lees meer