Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 juli 2018

Diftar: Nog even de schouders eronder!

Zelf invloed hebben op de hoogte van je afvalstoffenheffing door beter je afval te scheiden? Wethouder Bouwkamp wil deze stimulans voor een beter milieu, Diftar, voor onbetaalde tijd in de koelkast zetten. Voor D66 blijft het principe ‘De vervuiler betaalt’ van groot belang. “Invoering wéér uitstellen is niet in het belang van de stad en het milieu”, concludeert D66 raadslid Maarten Venhoek. “Liever zien we een wethouder die nog even flink de schouders eronder wil zetten.”

Diftar is een eerlijke manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Wie veel restafval heeft betaalt meer, wie weinig heeft betaalt minder. Diftar staat voor gedifferentieerd afvaltarief. Het verenigt twee basisprincipes: ‘de vervuiler betaalt’ en ‘afval scheiden loont’. Wie goed is voor het milieu is ook goed voor de eigen portemonnee. De Arnhemse raad stemde hier op 27 maart 2017 al mee in.

Uitstel voor draagvlak

Vorig jaar is de invoering van Diftar al een jaar uitgesteld naar 1 januari 2019, opdat de inwoners konden wennen aan omgekeerd inzamelen. D66 was al niet blij met deze vertraging, maar stelde dat de extra tijd gebruikt kon worden om gelijk vier andere vragen te beantwoorden: wat te doen met de GFT inzameling in hoogbouw, mensen met veel medisch afval, een gereduceerd tarief voor kleinere zakken en bovenal de mogelijkheid voor mensen om inzicht te hebben in hun kosten, zodat ze er op kunnen sturen.

Uitstel of afstel?

Vorig jaar werd de invoering uitgesteld opdat inwoners konden wennen aan omgekeerd inzamelen. Met nog een half jaar te gaan concludeert de wethouder dat het nu wéér onhaalbaar is. “Niemand is erbij gebaat als we bij de pakken neer gaan zitten”, stelt Venhoek. “Nu is de tijd om de schouders eronder te zetten. Zodat de vervuiler betaalt, en de inwoners van de stad kunnen sturen op hun afval en de kosten.”