Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 mei 2018

Een toekomstgericht coalitieakkoord

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hebben twee maanden na de verkiezingen een coalitieakkoord gesloten. Op vrijdag 25 mei presenteerden ze dit akkoord aan pers en publiek. D66 fractievoorzitter en onderhandelaar Sabine Andeweg is zeer tevreden met het resultaat: “Op het gebied van cultuur, klimaat, onderwijs en economie zetten we de komende jaren belangrijke stappen. Dit alles binnen een helder financieel kader.”

D66 wilde een akkoord op hoofdlijnen, om de partijen de vrijheid te geven om samenwerking te zoeken met andere fracties in de raad. Met nog minder afspraken dan vier jaar geleden is dat goed gelukt. Wat betreft de afspraken roemt Andeweg de voorgenomen investeringen in culturele voorzieningen, de ambities op het gebied van klimaat en het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. “Zonder stijging van de OZB, én met versnelde aflossing van de gemeentelijke schulden”, benadrukt Andeweg met gepaste trots.

  • Het Museum Arnhem kan snel weer open en nieuwbouw van het Stadstheater in samenwerking met Introdans, Oostpool en het Gelders Orkest kan deze periode beginnen.
  • Er komt een klimaatfonds van 10 miljoen euro en er wordt jaarlijks extra geld vrijgemaakt zodat we flinke stappen kunnen zetten in de energietransitie en verduurzaming. 
  • We hebben een ambitieus plan om de komende vier jaar 500 mensen bovenop de landelijke trend uit de bijstand te halen.
  • De wijkteams behouden autonomie om te doen wat nodig is in het brede gebied van jeugd en WMO.
  • De komende periode geen OZB stijging en ook geen inflatiecorrectie. Kortom minder lasten voor inwoners en ondernemers.

Één wethouder

D66 bevond zich in de luxe positie dat twee aan elkaar gewaagde kandidaten beschikbaar waren voor het wethouderschap. D66 is in het college met één wethouder vertegenwoordigd met de portefeuilles cultuur, onderwijs, jeugd, privacy, binnenstad en evenementen. Voor de fractie heeft de ambitie op cultuur en het verlies van de portefeuille economische zaken  de doorslag gegeven in de keuze om Hans de Vroome voor te dragen als kandidaat-wethouder. De afgelopen 7 jaar heeft hij als raadslid voor D66 onder andere de portefeuille cultuur gedaan. Hans heeft daarnaast veel bestuurlijke ervaring.

Aan de slag

“Al met al een pakket met keuzes en maatregelen die bijdragen aan Arnhem als een prettige stad om in te leven, wonen en ondernemen. Bewoners staan centraal en ook voor bezoekers wordt flink geïnvesteerd!”, besluit Andeweg. “Een pakket maatregelen dat ik met veel vertrouwen aan onze leden voorleg”. De partij legt het akkoord op maandag 28 mei voor aan de leden in een extra ledenvergadering, vanaf 19:30 uur in Bar Florian, Jansplaats 59, Arnhem.

 

Coalitieakkoord 2018-2022