Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 mei 2018

College en nieuwe raadsleden beëdigd

Op vrijdag 25 mei presenteerden de onderhandelende partijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hun coalitieakkoord en kandidaat wethouders. Op woensdag 30 mei besprak de raad het akkoord, werden de wethouders geïnstalleerd, en werden nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Voor D66 betekent dit dat Hans de Vroome zijn raadslidmaatschap verruilt voor het wethouderschap, en dat Maarten Venhoek terugkeert als raadslid.

Het debat over het coalitieakkoord nam een groot deel van de avond in beslag. Hieronder de bijdrage van D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg (gesproken tekst geldt).

Bijdrage coalitieakkoord-debat

“Na een aantal weken stevig onderhandelen heeft D66 samen met GroenLinks, VVD en de PvdA afgelopen vrijdag een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd aan de stad. Het is ons gelukt om een ambitieus en evenwichtig akkoord voor te leggen.

Toen we als D66 aan de onderhandelingstafel kwamen hebben wij gezegd dat het onze ambitie was om het akkoord zo kort en bondig mogelijk te maken. Want dat biedt maximaal ruimte aan de stad en aan de raad om inbreng te leveren. En als ik naar het akkoord kijk dan denk ik ook dat we daar in grote mate in geslaagd zijn.
Over een heleboel zaken staat in het akkoord helemaal niks. Althans wel in de visie maar niet in de set met afspraken. De set met afspraken is beperkt, zelfs nog minder dan de vorige keer, en daarmee is er dus maximaal ruimte voor anderen en wordt het niet afgegrendeld door vier coalitie partijen die toevallig een meerderheid vormen.

Maar zonder afspraken kun je uiteindelijk geen akkoord sluiten. Dus op een aantal zaken hebben we elkaar zekerheid moeten geven. Dat is een kwestie van geven en nemen. En zo zitten er in de set van afspraken dingen die GroenLinks leuk vindt, zaken die de VVD leuk vindt, zaken die de PvdA leuk vindt en zaken die D66 leuk vindt. Maar voor alle vier de partijen staan er ook dingen in die we misschien wat minder leuk vinden. Dat is geven en nemen. En natuurlijk leggen we verantwoording af en verwacht ik misschien ook nog wel wat vragen op dingen die voor ons wat minder leuk zijn. Het zij zo.

Mensen verwachten dat we in Arnhem samen tot oplossingen komen. Of het nu gaat over het proces of over de inhoud. We moeten samen begrijpelijk maken wat we doen en elkaar scherp houden. Daarbij is het van groot belang dat we bij de feiten blijven. Feit is dat D66 met dit akkoord de kernafspraken nakomt die wij in de campagne met de Arnhemmers maakten. Onze speerpunten zijn bekend, waren bekend en blijven bekend. Onderwijs, Werk, Duurzaamheid en natuurlijk Cultuur.

Maar nu we met de feiten bezig zijn toch nog een kleine greep uit het coalitie akkoord waar wij trots op zijn;

  • Feit is dat Museum Arnhem snel weer open kan;
  • Feit is dat 80 jaar geleden, in 1938 de schouwburg van Arnhem in gebruik is genomen en het dus tijd is voor een ingrijpende vernieuwing;
  • Feit is dat er geld vrijgemaakt wordt om nieuwbouw van het Stadstheater in samenwerking met Introdans, Oostpool en het Gelders Orkest deze periode mogelijk te maken;
  • Feit is dat er een klimaatfonds komt van 10 miljoen euro en er jaarlijks extra geld wordt vrijgemaakt om flinke stappen te zetten in de energietransitie en verduurzaming.
  • Feit is dat we een ambitieus plan hebben om de komende vier jaar 500 mensen bovenop de landelijke trend uit de bijstand te halen;
  • Feit is dat de wijkteams mogen blijven doen wat nodig is;
  • Feit is dat de referendumverordening deze periode niet wordt aangepast;
  • Feit is dat het coalitieakkoord in Arnhem NIETS verandert aan het genomen raadsbesluit over Stadsblokken Meinerswijk, waar in een referendum 2/3 VOOR was. En dat betekent dat we door kunnen met de plannen. Dus voor een groen en toegankelijk Stadsblokken Meinerswijk

Dit is een greep uit de afspraken uit ons akkoord. Dit wil niet zeggen dat dit het is, u kunt als raad de handschoen oppakken en ook zelf met voorstellen komen. Goede voorstellen kunnen altijd op steun van D66 rekenen, zolang ze niet strijdig zijn met onze afspraken.

Al met al zijn wij dik tevreden met dit akkoord, en zou ik zeggen aan de slag. De fractie van D66 verwacht dan ook van het college dat ze ervoor gaan zorgen dat onze ambities uitgewerkt worden en dat er onomkeerbare stappen genomen worden. Met andere woorden van Papier naar Praktijk! En spreek ik mijn hoop uit dat wij over 4 jaar, net als nu, terug mogen kijken, op een zeer succesvolle periode waarbij we met elkaar weer mooie resultaten hebben behaald voor Arnhem.”

Documenten