Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 april 2018

Onderhandelende partijen bespreken belangrijke thema’s

Onder leiding van Tom van der Lee hebben de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA in de afgelopen week diverse belangrijke thema’s besproken.

Zo spraken zij onder meer over werkgelegenheid en economie, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en jeugdzorg. Daarbij ontvingen ze diverse ‘stakeholders’ die hun visie op de thema’s met de onderhandelaars deelden. Dat varieerde van vertegenwoordigers uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties, vrijwilligers en professionals tot welzijnsinstellingen en wijkteams. In de komende bijeenkomsten zullen op deze wijze nog meer thema’s aan de orde komen. Onder andere duurzaamheid, wonen, wijken, de binnenstad en groen staan op de agenda.

De onderhandelaars hebben ook de eerste financiële besprekingen gevoerd.

De onderhandelende partijen kijken met een positief gevoel terug op de stadsbijeenkomst van 21 april. De deelname aan de stadsbijeenkomst was boven verwachting hoog en de inbreng van de deelnemers is door de onderhandelaars als constructief en zeer waardevol ervaren. De partijen zouden een dergelijke bijeenkomst graag jaarlijks herhaald willen zien, bijvoorbeeld voorafgaand aan de nieuwe perspectiefnota’s; de eerstvolgende verschijnt in het voorjaar van 2019.

Van alle sessies tijdens de stadsbijeenkomst zijn verslagen gemaakt. De partijen gebruiken deze als input voor de verdere coalitieonderhandelingen.

De verslagen van de stadsbijeenkomst zijn openbaar en voor iedereen te bekijken op de website van de gemeente.