Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 april 2018

Meepraten over de toekomst van Arnhem bij de stadsbijeenkomst

De onderhandelende partijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA nodigen inwoners en organisaties uit de stad uit om op zaterdag 21 april op hoofdlijnen te komen praten over hun visie op de stad. Wat zijn de belangrijke thema’s voor de komende jaren? Waar liggen kansen voor de stad? Waar liggen kansen voor de wijken? Dit zijn vragen waarover de onderhandelende partijen met de stad in gesprek willen tijdens de stadsbijeenkomst.

Heeft u daar een mening over of wilt u daarover meepraten, meld u dan aan via griffie@arnhem.nl.

Visie van de stad op de komende jaren

Onder leiding van Tom van der Lee zijn de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA op 11 april gestart met hun formatiegesprekken. Zij hebben zich uitgesproken voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen en willen graag de bewoners van de stad tijdens deze stadsbijeenkomst vragen om hun mening en visie. Iedereen is van harte welkom, of je nu spreekt namens jezelf, je directe omgeving, je wijk of een organisatie. Deze informatie zal door de onderhandelende partijen betrokken worden bij de onderhandelingen over de formatie van de coalitie. Vanzelfsprekend zijn ook alle raadsleden van harte welkom.

Stadsbijeenkomst

De stadsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 21 april in en rondom het stadhuis van 11:00 uur tot 13:00 uur (inloop vanaf 10:30 uur). Cathelijne Bouwkamp (fractievoorzitter GroenLinks) zal om 11:00 uur de opening verrichten, waarna Arnhemmers hun bijdrage op hoofdlijnen mee kunnen geven aan de onderhandelende partijen in parallel georganiseerde sessies. Op de patio van het stadhuis staan raadsleden en ambtenaren klaar om ideeën op te halen en in het stadhuis kunnen Arnhemmers terecht voor een rondetafelgesprek.

Rondetafelgesprekken 21 april

Arnhemmers kunnen deelnemen aan rondetafelgesprekken in het stadhuis. De eerste sessie vindt plaats van 11:15 uur tot 11:55 uur, de tweede sessie vindt plaats van 12:05 uur tot 12:45 uur. De indeling van de rondetafelgesprekken is als volgt:

Sessie 1 (van 11:15 uur tot 11:55 uur)
Werkgelegenheid en onderwijs
Armoede en schuldhulpverlening
Groen, openbare ruimte, omgevingswet
Open bestuur (samenwerking stad en politiek)

Sessie 2 (van 12:05 uur tot 12:45 uur)
Duurzaamheid (incl. energietransitie & mobiliteit)
Wonen en wijken
Aantrekkelijke & veilige stad (incl. cultuur, bereikbaarheid & vestigingsklimaat)
Open bestuur (samenwerking stad en politiek)

En verder?

Na de stadsbijeenkomst zullen op diverse momenten georganiseerde stakeholders uit de stad uitgenodigd worden om op specifieke thema’s een inbreng te leveren voor de coalitie-onderhandelingen. Organisaties kunnen dan ook mondeling hun informatie en visie delen. Daarnaast hebben de onderhandelende partijen de fractievoorzitters van de overige raadsfracties apart uitgenodigd voor een bijeenkomst om hun mening te geven over de belangrijke opgaven voor de komende jaren.