Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 april 2018

Informateur Van der Lee adviseert paarsgroene coalitie

Arnhem moet werken aan een ‘paarsgroene’ coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Tot dit advies komt informateur Tom van der Lee na een uitvoerige, stapsgewijze analyse van de opvattingen van alle partijen in de Arnhemse raad. Hij presenteerde dit advies op maandag 9 april. GroenLinks heeft de drie partijen uitgenodigd voor een eerste gesprek. D66 heeft deze uitnodiging aanvaard.

Groen, progressief, liberaal en sociaal

Het advies van informateur Van der Lee komt overeen met één van de twee voorkeursopties die D66 in de gesprekken en in haar schriftelijke inbreng meegaf. “Deze combinatie doet in veel opzichten recht aan de uitslag en biedt uitzicht op een goede balans”, stelt Van der Lee in zijn rapport. “In deze vierpartijencombinatie zijn groene waarden stevig vertegenwoordigd. Dat geldt in menig opzicht ook voor progressieve waarden. Op liberale en sociale waarden is er sprake van een evenwicht.”

Om de tafel

GroenLinks heeft naar aanleiding van het advies van de informateur de overige drie partijen direct uitgenodigd de onderhandelingen te starten. Een eerste gesprek zal deze week plaatsvinden. D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg: “We zijn blij met deze uitnodiging. De verkiezingsuitslag laat een groen-progressieve en een liberale koers zien. Die wordt hiermee gevolgd.” Komende week bespreken de betrokken partijen welke afspraken zij wenselijk achten in een coalitieakkoord en hoe het proces daar naartoe vorm kan worden gegeven. Andeweg: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met deze vier partijen kunnen komen tot een goed stadsbestuur. Daarmee maken we Arnhem de komende jaren nog aantrekkelijker, leefbaarder en duurzamer.”