Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 maart 2018

Openbare bijeenkomst formatie

Op woensdagavond 28 maart vond er een openbare bijeenkomst plaats in de raadszaal. Tijdens deze bijeenkomst, die werd voorgezeten door de burgemeester, vond een gesprek plaats met alle lijsttrekkers.

De GroenLinks-fractie verzocht de lijsttrekkers van de verkozen partijen in ieder geval in te gaan op de volgende vragen:
– Wat zijn de belangrijke randvoorwaarden voor een constructief formatieproces?
– Hoe ziet u de rol van uw eigen partij?
– Welke wensen heeft de partij over het type akkoord?
– Welke wensen heeft uw partij over het functioneren van het nieuw te vormen college, de gemeenteraad en de samenwerking met de stad?

Lijsttrekker Sabine Andeweg ging namens D66 in op de gestelde vragen:

“Voorzitter,

Allereerst wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen met het organiseren van de verkiezingen. Want het gaat niet vanzelf. Ik denk aan de mensen die de stemhokjes hebben geplaatst, de mensen die de stembureaus hebben bemenst en de tellers, wiens werk wij niet ter discussie stellen.

(En met tellingen en uitslagen heeft D66 wel een historie)

Op 21 maart kwamen GroenLinks, VVD, PvdD en Denk als winnaars uit de bus. Hiermee wil ik u alle vier van harte feliciteren!

En wij zien dat duidelijk is gekozen voor een groene en progressieve koers en bovendien voor een liberale koers. En natuurlijk vinden wij het jammer dat wij niet meer zetels hebben gehaald maar u kunt het ons niet kwalijk nemen dat wij positief naar de uitslag kijken.

Groen – Progressief en Liberaal.

Wij gaan ook graag in op de vragen die GroenLinks aan ons gesteld heeft.

1. Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een constructief formatieproces?
Dat alle partijen een serieuze en gelijkwaardige inbreng hebben. Daarom ligt het volgens D66 voor de hand dat de informateur alle 12 partijen uitnodigt voor een gesprek. En bij voorkeur in het openbaar.

En bij deze vraag heeft D66 ook een vraag aan de informateur dhr. Van der Lee. – De beantwoording kan hij wellicht in zijn bijdrage meenemen. – De ervaring leert dat er al allerlei input binnenkomt bij de raad over het formatieproces. Op welke wijze gaat u gedurende dit proces de input vanuit de stad meenemen en meewegen in uw advies?

2. Hoe ziet u de rol van uw eigen partij?
Exact hetzelfde als elk van de andere 11 partijen.

3. Welke wensen heeft de partij over het type akkoord?
Vier jaar geleden zijn wij de onderhandelingen ingegaan dat wij geen enkele afspraak wilde maken. Ook nu zullen wij streven naar een zo beknopt mogelijk akkoord: niet meer dan 1 A4-tje.

4. Welke wensen heeft uw partij over het functioneren van het nieuw te vormen college, de gemeenteraad en de samenwerking met de stad?
Het begint met een akkoord op hoofdlijnen met zo min mogelijk afspraken. Dat laat ruimte voor de raad om – luisterend naar de stad – in wisselende meerderheden besluiten te nemen.

Daarnaast zouden wij het liefste jaarlijks het proces terug zien zoals we dat afgelopen maart – in aanloop naar de perspectiefnota – met elkaar hebben gedaan. Ambtelijk is er toen een uitvraag gedaan in de stad. Wat is opgehaald, is zonder oordeel van het college doorgezet naar de Raad. Vervolgens is daar een openbare bijeenkomst over geweest: organisaties en instellingen hebben de mogelijkheid gehad in te spreken en een toelichting te geven. En vervolgens hebben wij daar, als raad, het debat over gevoerd, waarbij alle partijen op gelijkwaardige wijzen hun gedachten konden meegeven.

Inwoners hebben namelijk meer opvattingen dan één keer in de 4 jaar stemmen, en wat van belang is voor de stad kan in de loop der jaren veranderen.

Ik begon met een bedankje en ik eindig daar ook mee. Ik bedank graag alle collega lijsttrekkers voor de mooie campagnetijd; hard op de inhoud maar altijd met oog voor de relatie. Wat we de vorige periode veel te weinig zagen, onderling debat tussen de partijen, dat hebben we de afgelopen weken wel gezien.
Ik gun ons allen een raad met veel onderling debat en een college met uitvoerende, dienende wethouders.”